Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006  roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057) Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza mieszkańców Gminy Polanka Wielka, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Polanka Wielka na lata 2021 – 2030.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 15 września 2021 r. do 13 października 2021 r.

Formularze uwag można przesyłać e-mailowo na adres: gmina@polanka-wielka.pl bądź pisemnie na adres Urzędu: Urzędu Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Polanka Wielka na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej dostępny jest w Urzędzie Gminy Polanka Wielka.