Rejestr działalności regulowanej z zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2017 pobierz pdf

MYCIE POJEMNIKÓW 
w dniach 12-19.10.2017  odbędzie się mycie pojemników zgodnych z normami na odpady komunalne.

MYCIE POJEMNIKÓW W 2016 roku
W dniach 13,14,15,19, 20 kwiecień 2016r odbędzie się mycie pojemników na odpady zmieszane.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY: MYCIA POJEMNIKÓW NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
Od dnia 06.10.2015 r. (wtorek) wraz z odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych  odbędzie się mycie pojemników zgodnych z normami.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO z terenu Gminy Polanka Wielka w październiku 2015r. 

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje, że dnia 12.05.2015r odbędzie się mycie pojemników  w  miejscowości POLANKA WIELKA 

ulice:
ul. Południowa
ul. Stroma
ul. Krótka
ul. Cicha
ul. Północna
ul. Owocowa
ul. Długa
ul. Leśników
ul. Orzechowa

Natomiast dnia 13.05.2015r odbędzie się mycie pojemników w miejscowości POLANKA WIELKA 

ulice:
ul. Pasternik
ul. Nowa
ul. Wiśniowa
ul. Szczytowa
ul. Lipowa
ul. Leszczynowa
ul. Sportowa
ul. Różana
ul. Wąska
ul. Miodowa
ul. Leśna

Odbiór zużytych opon, odpadów niebezpieczbych oraz zielonych maj 2015 rok.
Urząd Gminy Polanka Wielka informuje, że w maju na terenie naszej Gminy odbędzie sie zbiórka  zużytych opon, odpadów niebezpiecznych (26-27 maj) oraz odpadów zielonych (23 maj).

Harmonogram odbioru odpadów styczeń-grudzień 2015 pobierz harmonogram >

NOWA FIRMA ODBIERAJĄCA ODPADY

W związku z wyborem nowej firmy odbierającej odpady komunalne na terenie Gminy Polanka Wielka, od dnia 12 grudnia bieżącego roku podczas odbioru odpadów komunalnych dotychczasowa firma wykonująca usługi odbioru odpadów komunalnych będzie zbierała pojemniki przez nią dostarczone. Jednocześnie informujemy, że nowa firma „Empol” dostarczy niezwłocznie nowe pojemniki na odpady komunalne.

Gmina  Polanka Wielka zaleca:

 1. Zagospodarowywanie odpadów zielonych we własnym zakresie tj. poprzez kompostowanie.
 2. Wrzucanie popiołu do pojemników powinno nastąpić tylko poprzez jego naturalne ostygnięcie (nie zalewać wodą).

UWAGA!   Zmiana terminu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na ulicy Brzozowej, Granicznej, Krótkiej, Spacerowej, Stawowej, Stromej, Słonecznej, Środkowej odbędzie się 27.10.2014 r.

ODBIÓR ODPADÓW ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO

Odbiór odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Polanka Wielka w październiku 2014r.

ODBIERANY BĘDZIE TYLKO KOMPLETNY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Mieszkańcy zainteresowani oddaniem odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinni wystawić te przedmioty, przed posesję w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem ciężarowym, do godziny 7:00 w dniu odbioru.

Miejscowość

ulica

Data odbioru dzień/m-c

Polanka Wielka

Brzozowa, Graniczna, Krótka, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Słoneczna, Środkowa

26 październik

Polanka Wielka

Długa

27 październik

Polanka Wielka

Cicha, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Miodowa, Nowa, Owocowa, Pasternik, Północna, Różana, Sportowa, Szczytowa, Wiśniowa, Wąska

28 październik

Polanka Wielka

Ogrodowa, Pałacowa, Południowa, Rolna Jodłowa, Kasztanowa, Kościelna, Łąkowa, Orzechowa, Polna, Świerkowa, Wspólna, Zatorska

29 październik

Reklamacje niewykonanej usługi odbioru odpadów

Reklamacje niewykonanej usługi odbioru odpadów sprzed posesji można zgłaszać w terminie 3 dni po terminie odbioru umieszczonym w harmonogramie, osobiście w Urzędzie Gminy Polanka Wielka pok. 15, telefonicznie 33 8488008 lub na adres e-mail gmina@polanka-wielka.pl

Państwa reklamacja zostanie niezwłocznie zgłoszona do firmy świadczącej usługi odbioru odpadów.

Bezdomne oraz martwe zwierzęta.
 

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje, że z dniem 13.08.2014 r. jest możliwość telefonicznego zgłaszania informacji dotyczących bezdomnych oraz martwych zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka .

Kontakt telefoniczny: 571 374 060

Nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od dnia 21.07.2014 r. właściciele nieruchomości składający nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź korektę  powinny to uczynić korzystając z nowych druków. 
Nowy druk deklaracji

Deklarację można również wypełnić elektronicznie na stronie: www.epuap.gov.pl następnie Alfabetyczna lista spraw -> Inne klasyfikacje -> MAŁOPOLSKIE -> OŚWIĘCIMSKI -> Polanka Wielka (gmina wiejska) -> Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wybieramy przejdź do formularza

logujemy się (jeśli nie mamy konta zakładamy)

wypełniamy formularz
 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY: MYCIA POJEMNIKÓW NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
Od dnia 16.05.2014 r. (piątek) wraz z odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych Zakład Usług Komunalnych będzie wykonywał mycie i dezynfekcję pojemników.


 

Polanka Wielka
Mycie pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego o poj. 120, 240, 360 litrów
DataRejon
16.05.2014F14
19.05.2014F15
22.05.2014F16
23.05.2014F23
29.05.2014M17

Obwieszczenie – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 

Polanka Wielka 23.04.2014

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Polanka Wielka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 23.04.2014r. na wniosek Pana Sławomira Łobozek wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z budową wewnętrznej instalacji oraz budową zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Polanka Wielka pok. 15 w godzinach urzędowania.

Podmioty zajmujące się wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Polanka Wielka

Lp.Nazwa firmyAdres
1Kazimierz Górka- Wywóz Nieczystości Płynnych
ul. Brzezina 2
32-600 Oświęcim-Zaborze
2Kółko Rolniczeul. Pałacowa 2 32-607 Polanka Wielka
3Zakład Usług Komunalnychul. Bema 12A 32-602 Oświęcim
4Beata Obstarczyk- PUH „Eko-Kombid”
ul. Zieleni 4
32-642 Włosienica
5Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
ul. Ceglana 2
32-608 Osiek

Rejestr działalności regulowanej z zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pobierz pdf >

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje, że w maju na terenie naszej Gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (26-30 maj) , zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych (28-29 maj), odpadów zielonych (24 maj)

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Polanka Wielka w maju 2014 r.


Odpady wielkogabarytowe tj.: szafy, szafki, wersalki, komody, krzesła, drzwi, okna bez elementów szklanych, dywany, wykładziny, stoły.

 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się systemem objazdowym
MiejscowośćulicaData odbioru dzień/m-c
Polanka WielkaBrzozowa, Graniczna, Krótka, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Słoneczna, Środkowa26 maj
Polanka WielkaDługa27 maj
Polanka WielkaCicha, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Miodowa, Nowa, Owocowa, Pasternik, Północna, Różana, Sportowa, Szczytowa, Wiśniowa, Wąska28 maj
Polanka WielkaOgrodowa, Pałacowa, Południowa, Rolna29 maj
Polanka WielkaJodłowa, Kasztanowa, Kościelna, Łąkowa, Orzechowa, Polna, Świerkowa, Wspólna, Zatorska30 maj

 

Odbiór odpadów niebezpiecznych oraz zużytych opon z terenu Gminy Polanka Wielka w maju 2014 roku.


Odpady niebezpieczne tj: lampy fluoroscencyjne (świetlówki) i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane farby, tusze, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zaolejone szmaty i ścierki, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), filtry olejowe, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, np. środkami ochrony roślin
Zużyte opony – wyłącznie z samochodów osobowych, rowerów i motocykli
W/w odpady odbierane będą poprzez Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (podstawiony samochód z obsługą) w wyznaczonych do tego celu punktach w dniach 28 – 29 maj w godzinach 10.00 – 17.00

Zużyte opony oraz odpady niebezpieczne trzeba dostarczyć na miejsce zbiórki samemu. Opony wystawione przed posesję nie będą zbierane !!!
Zabronione jest wcześniejsze znoszenie odpadów na miejsce zbiórki i pozostawienie ich bez dozoru !!!
MiejscowośćGodzina postojuMiejsce postojuData odbioru dzień/m-c
Polanka Wielka10:00-17:00ul. Kasztanowa –parking obok Kościoła28 maj
Polanka Wielka10:00-17:00ul. Długa- parking na przeciw Kościoła (Polanka Górna)29 maj

 

Odbiór odpadów zielonych z terenu Gminy Polanka Wielka 2014 r.


Odbiór tego rodzaju odpadów odbędzie się systemem objazdowym.
Worki na odpady zielone można odbierać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka.
Worki na odpady zielone należy wystawić przed posesja do godziny 7:00 w dniu odbioru.
miesiącDzień
maj24 (sobota)
lipiec26 (sobota)
wrzesień27 (sobota)

REJONY OBSŁUGI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY 
POLANKA WIELKA W 2014 ROKU

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH na 2014 rok
 
 (pobierz pdf)

UlicaData odbioru miesiąc/dzień
IIIIVVIIIXXI

Brzozowa, Graniczna, Krótka, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Słoneczna, Środkowa

1335713
Długa746824
Cicha, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Miodowa, Nowa, Owocowa, Pasternik, Północna, Różana, Sportowa, Szczytowa, Wiśniowa, Wąska857935
 Ogrodowa, Pałacowa, Południowa, Rolna 9681046
Jodłowa, Kasztanowa, Kościelna, Łąkowa, Orzechowa, Polna, Świerkowa, Wspólna, Zatorska10791157

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY: MYCIA POJEMNIKÓW NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

Od dnia 20.11.2013 r. (środa) wraz z odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych Zakład Usług Komunalnych będzie wykonywał mycie i dezynfekcję pojemników. Myte i dezynfekowane  będą tylko pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego.                                                  
W przypadku ujemnych temperatur mycie i dezynfekcja nie odbędą się.

ODBIÓR ODPADÓW ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

i ELEKTRONICZNEGO  (pobierz pdf)

Odbiór odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Polanka Wielka w październiku 2013r.
 

 

ODBIERANY BĘDZIE TYLKO KOMPLETNY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY i ELEKTRONICZNY
 

Mieszkańcy zainteresowani oddaniem odpadów  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinni wystawić te przedmioty, przed posesję w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem ciężarowym, do godziny 7:00 w dniu odbioru.

 

Miejscowość

ulicaData odbioru dzień/m-c
Polanka WielkaBrzozowa, Graniczna, Krótka, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Słoneczna, Środkowa28 październik
Polanka WielkaDługa29 październik
Polanka WielkaCicha, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Miodowa, Nowa, Owocowa, Pasternik, Północna, Różana, Sportowa, Szczytowa, Wiśniowa, Wąska30 październik
Polanka WielkaOgrodowa, Pałacowa, Południowa, Rolna Jodłowa, Kasztanowa, Kościelna, Łąkowa, Orzechowa, Polna, Świerkowa, Wspólna, Zatorska31 październik

 

HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW INNYCH NIŻ ZMIESZANE

i SEGREGOWANE

Odpady wielkogabarytowe
Odbiór tego rodzaju odpadów tj. szafy, szafki, wersalki, komody, krzesła, drzwi itd. ustalony jest raz w roku w miesiącu maju. Zbiórka będzie odbywała się w systemie objazdowym sprzed posesji nieruchomości.

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odbiór tego rodzaju odpadów ustalony jest jeden raz w roku w październiku. Zbiórka ZSEE będzie odbywała się w systemie objazdowym wg trasy obejmującej poszczególne ulice.

Odpady niebezpieczne
Odbiór tego rodzaju odpadów tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, oleje, farby, żywice, leki, detergenty, baterie, akumulatory itd. odbywać się będzie jeden raz w roku w maju. Zbiórka będzie odbywała się poprzez mobilny punkt zbiórki odpadów. Punktem mobilnym jest specjalny samochód, do którego wytwórca odpadów będzie mógł przynieść odpady w ustalonym dniu do wcześniej wskazanego miejsca na terenie Gminy Polanka Wielka, w którym te odpady zostaną odebrane.

Odpady inne niż niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne tj. opony wyłącznie z samochodów osobowych, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny, tekstylia itd. wytwórca odpadów może przywieźć do punktu selektywnej zbiórki za okazaniem dowodu osobistego albo kopii złożonej do gminy deklaracji. Punkt ten znajduje się na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Oświęcimiu ul. Bema 12A, godziny otwarcia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 13:00. Przyjmowanie odpadów odbywa się bezpłatnie (za wyjątkiem odpadów budowlanych i remontowych w ilości powyżej 0,2 Mg na mieszkańca odbiór będzie za dodatkową opłatą, według cen wykonawcy.


Odbiór odpadów zużytych opon odbywać się będzie jeden  raz w roku w maju. Zbieranie tego typu odpadów będzie się odbywało poprzez mobilny punkt zbiórki odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH (pobierz pdf)

UlicaData odbioru m-c/dzień
lipiecwrzesieńlistopad

Brzozowa, Graniczna, Krótka, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Słoneczna, Środkowa

128
Długa2312
Cicha, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Miodowa, Nowa, Owocowa, Pasternik, Północna, Różana, Sportowa, Szczytowa, Wiśniowa, Wąska3413
 Ogrodowa, Pałacowa, Południowa, Rolna 4514
Jodłowa, Kasztanowa, Kościelna, Łąkowa, Orzechowa, Polna, Świerkowa, Wspólna, Zatorska5615

 OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW

Opłatę za wywóz odpadów należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Polanka Wielka:
34 8110 1023 2007 0341 0838 0011

UCHWAŁY W SPRAWIE GOSPODARKI ODPADAMI (do pobrania w pdf)

Uchwała Nr XXV/163/2013 RADY GMINY POLANKA WIELKA z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XXV/164/2013 RADY GMINY POLANKA WIELKA z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”.

WORKI BRĄZOWE NA ODPADY ZIELONE
Worki brązowe na odpady zielone można bezpłatnie odebrać w Urzędzie Gminy.

ZMIANA TERMINU WNOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwałą Nr XXV/163/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono nowe terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany wnosić bez wezwania,  na rachunek bankowy Urzędu Gminy Polanka Wielka, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe raz na kwartał, w następujących nowych terminach:
1)      za I kwartał do 15 marca danego roku,
2)      za II kwartał do 15 czerwca danego roku,  
3)      za III kwartał do 15 września danego roku,
4)      za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

 
Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa powyżej upłynie w dniu 15 września  2013 roku i obejmie okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

Informacja dla mieszkańców

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanka Wielka, na których zamieszkują mieszkańcy wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Oświęcimiu.
Wykonawca w pierwszej połowie lipca dostarczy właścicielom nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych (dla właścicieli nieruchomości, którzy zdeklarowali zapotrzebowanie na pojemnik w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), worki do zbierania odpadów segregowanych oraz harmonogram odbioru odpadów.


W miesiącu lipcu odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.


Dopuszcza się możliwość dostarczenia pojemników używanych pod warunkiem, że będą to pojemniki nie uszkodzone, czyste, posiadające wszystkie elementy tj. uchwyty, koła jezdne, pokrywy itp. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży pojemnika z terenu nieruchomości Wykonawca dostarczy nowy pojemnik lub naprawi dotychczasowy -na koszt właściciela nieruchomości.
Wykonawca ma również obowiązek zachowania właściwego stanu sanitarnego pojemników. Częstotliwość mycia pojemników wykonywana będzie w  następujących terminach:
-do 30 kwietnia każdego roku dla pierwszego mycia
-do 31 października każdego roku dla drugiego mycia
Worki brązowe na odpady zielone ulegające biodegradacji oraz inne według potrzeb będą do pobrania w Urzędzie Gminy, w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto od 1 lipca 2013 roku będzie istniała  możliwość bezpłatnego pobrania książeczki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Książeczki będzie można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku-do czwartku 7 30-15 30, w piątek od  8 00-16 00 .

 Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Polanka Wielka

 Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek utworzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Nowy system wchodzi w życie 1 lipca 2013 roku. Utworzenie nowego systemu wiąże się z wieloma działaniami organizacyjnymi tj. począwszy od stworzenia podstaw systemu poprzez odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowanie (odzysk, recykling, przetworzenie odpadów zmieszanych, składowanie), po osiągnięcie wymaganych przepisami unijnymi i krajowymi poziomów odzysku surowców oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku.

W nowym systemie właściciel nieruchomości wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu gminy, która jest zobowiązana, poprzez firmę wyłonioną w przetargu, odebrać odpady komunalne z nieruchomości.

Wobec powyższego w dniu 30 listopada 2012 r. Rada Gminy Polanka Wielka podjęła szereg uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

Najistotniejszą wymagającą podkreślenia jest Uchwała Nr XX/131/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z tą Uchwałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Polanka Wielka będzie ustalana według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Dla osób, które zdeklarują się i będą segregować odpady komunalne zgodnie z ww. uchwałą stawka opłaty wyniesie 8,00 zł od osoby, a dla osób, które nie będą segregowały odpadów stawka będzie wynosiła 12,00 zł od osoby.

Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę:

 1. Liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Polanka Wielka,
 2. Ilość wytworzonych na terenie Gminy Polanka Wielka odpadów komunalnych,
 3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu,
 4. Przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, ze na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Za uiszczoną opłatę od mieszkańców Gmina zorganizuje system odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, w tym:

 1. odbieranie odpadów segregowanych (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metale),
 2. odbieranie odpadów zielonych z ogrodów i parków,
 3. zużytych baterii i akumulatorów,
 4. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 5. przeterminowanych leków,
 6. chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olei opadowych itd.),
 7. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 8. odpadów budowlano-remontowych, takich jak: gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
 9. zużytych opon wyłącznie z pojazdów osobowych.

Inne, wytworzone na terenie nieruchomości odpady stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, które właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić w przeznaczonym na ten cel pojemniku. W ramach opłaty mieszkańcy Gminy będą mogli dodatkowo poza harmonograme w godzinach pracy punktów selektywnego zbierania odpadów, przywieść odpady przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych. Dni i godziny otwarcia punktów zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie i na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie Gminy Polanka Wielka.

Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek wyposażenia jej w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie pojemnikami do gromadzenia odpadów na terenie Gminy Polanka Wielka są:

 1. pojemnik o pojemności 110 l – wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego,
 2. pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 360 l- wykonane z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,
 3. pojemniki o pojemności: 660 l, 770 l i 1100 l – wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kółkami,
 4. pojemniki o pojemności: 2500 l, 5000 l, 6000 l, 7000 l i więcej – wykonane z metalu,
 5. kosze uliczne – o pojemności 0,02-0,08 m3,
 6. worki o pojemności 50 -120 l z folii LDPE i HDPE w następującej kolorystyce:
 1. niebieski – na odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
 2. biały – na odpady opakowaniowe ze szkła białego,
 3. zielony – na odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego,
 4. żółty – na odpady opakowaniowe z tworzywa sztucznego,
   
 5. czerwony – na odpady opakowaniowe z metali.
 6. brązowy – na odpady organiczne. 

Ulotka segregacyjna – pobierz w pdf

Worek niebieski
PAPIER
Tu wrzucamy:
– gazety i czasopisma
– katalogi i prospekty
– papier szkolny i biurowy
– książki
– torebki papierowe
– ścinki drukarskie
– tektura
Nie wrzucamy:
– zabrudzonego  i tłustego papieru
  lakierowanego
  lub foliowanego  papieru 
  z folderów reklamowych
– pieluch jednorazowych
– podpasek
– chusteczek i ręczników
  jednorazowych
– tapet
– kalki
Worek  żółty
PLASTIK
Tu wrzucamy:
– butelki po napojach 
– butelki po płynach do mycia
– plastikowe zakrętki
– opakowania wielomateriałowe 
  (kartony po płynnej żywności)
– pojemnikóI po jogurtach
Nie wrzucamy:
– opakowań i butelek po olejach  
  i smarach
– środkach chwastobójczych  
  i owadobójczych
– zabawek
– styropianu
Worek biały
SZKŁO BEZBARWNE
Tu wrzucamy:
– butelki szklane po napojach i 
  żywności
– butelki po napojach alkoholowych
– szklane opakowania po 
  kosmetykach
Nie wrzucamy:
– szyb
– szklanek 
– szkła żaroodpornego
– luster
– kryształów
– żarówek
– świetlówek
– szyb samochodowych
– szkła zbrojonego
– kineskopów
Worek zielony
SZKŁO KOLOROWE
Tu wrzucamy:
– brązowe
– zielone
– szklane butelki
Nie wrzucamy:
– szyb 
– szklanek 
– szkła żaroodpornego
– luster
– kryształów
– żarówek
– świetlówek
– szyb samochodowych
– szkła zbrojonego
– kineskopów
Worek czerwony
METAL
Tu wrzucamy:
– puszki po napojach
– puszki po konserwach
– kapsle
– folię aluminiową
– pojemniki po dezodorantach
Nie wrzucamy:
– baterii akumulatorów
– puszek i pojemników po farbach
  i lakierach
Worek brązowyTu wrzucamy:
– ścięta trawa
– liście
– zezrębkowane gałęzie drzew 
  i krzewów
Nie wrzucamy:
– resztek jedzenia
– resztek mięsa, kości
– odchodów zwierzęcych
– popiołu z pieca

Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, tj. od 1-go pojemnika 110 l lub 120 l dla nie więcej niż 2 osób do wielokrotności tych pojemników w zależności od liczby osób z nich korzystających.

Tak jak dotychczas odpowiednią ilość i kolorystykę worków na odpady zbierane selektywnie zapewni operator wybrany w drodze postępowania przetargowego, a cena ich odbioru jest wliczona w opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Rada Gminy ustaliła, iż na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy prowadzona jest segregacja w sytuacji, gdy:

 1. w okresie 2 miesięcy wysegregowany zostanie co najmniej 1 pełny worek z dowolną frakcją odpadów dla rodziny powyżej 2 osób,
 2. w okresie 4 miesięcy wysegregowany zostanie co najmniej 1 pełny worek z dowolną frakcją odpadów dla rodziny 1-2 osobowej.

Za odpowiednią ewidencję odbieranych worków z odpadami segregowanymi odpowiedzialny będzie operator wybrany w postępowaniu przetargowym.

Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Polanka Wielka będzie obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą Nr XX/132/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r.

 1. Pierwsza do dnia 31 marca 2013r.
 2. Kolejne do 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (tzn. m.in. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców wraz z przekazaną Państwu informacją przesyłamy w osobnej kopercie obowiązujący wzór deklaracji w celu jego wypełnienia przez właścicieli nieruchomości zgodnie ze wskazówkami naniesionymi na druku.

Wypełniony i podpisany druk deklaracji z ewentualnymi załącznikami tj. :

 1. w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, w których mimo zameldowania osoba nie przebywa – dokumenty potwierdzające pobyt w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy (z wyłączeniem sytuacji gdy powyższą informację Gmina posiada z urzędu),
 2. inne dokumenty określone w przepisach szczególnych, w szczególności zaświadczenia o przebywaniu w zakładach karnych i poprawczych, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wg ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.).

należy złożyć w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61 w sekretariacie lub w pokoju nr 15 a także za pośrednictwem poczty, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 31 marca 2013r.

Istniejący dotychczasowy system tj. zawieranie indywidualnych umów z firmami na odbiór odpadów komunalnych z dniem 1 lipca 2013 r. przestaje obowiązywać. Od tego dnia to Gmina Polanka Wielka będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym właściciele nieruchomości powinni wypowiedzieć dotychczas obowiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartych z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów. Poniżej przedstawiamy propozycję wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą zajmującą się odbiorem, transportem i przekazaniem do składowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Polanka Wielka.

Wypowiedzenie umowy można przesłać bezpośrednio do Firmy zajmującej się odbiorem odpadów, albo złożyć razem z deklaracją w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61.

Pliki do pobrania:

Uchwały Rady Gminy Polanka Wielka dotyczące gospodarki odpadami: