Wójt Gminy przedstawia ostateczne wersje dokumentów związanych z utworzeniem obszaru rewitalizacji w Gminie Polanka Wielka po konsultacjach z mieszkańcami.