Zakończenie inwestycji

W dniu 27.08.2018 r. miało miejsce podpisanie ostatniego protokołu odbioru robót budowlanych w wyniku, których powstał wyjątkowy kompleks sportowo – rekreacyjno – turystyczny  w Polance Wielkiej

Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez budowę trybun sportowych i stworzenie nowoczesnego placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego oraz czytaj dalej

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniu 27.04.2018 r. zawarto – na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – umowę między Gminą Polanka Wielka a firmą: Małgorzata Zemła Usługi Remontowo – Budowlane „TOM-BUD” .