Od stycznia 2024 roku zmienia się sposób gromadzenia bioodpadów.

Mieszkańcy nieruchomości niewyposażonych w kompostowniki, którzy oddają bioodpady zobowiązani są gromadzić je w pojemnikach lub kontenerach z napisem „BIO”, dostosowanych do mechanicznego opróżniania.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuję, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami nie zostają zmienione i w 2024 roku wynoszą:

odpady segregowane41 zł za osobę na miesiąc
zwolnienie za posiadanie kompostownika7 zł za osobę na miesiąc
opłata podwyższona w przypadku braku segregacji odpadów82 zł za osobę na miesiąc

ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY POLANKA WIELKA ODBIERA:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol sp. z o.o.

Opłata za wywóz i gospodarowanie odpadami

PSZOK – Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka

Uchwała nr LXVI/388/2023 Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wywóz nieczystości ciekłych