Mieszkańcy mogą dostarczyć odpady do „PSZOK” – PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w terminach poza harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Do punktu PSZOK można dostarczyć odpady:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest usytuowany na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o.

ul. T. Kościuszki 304
34-123 Chocznia

PSZOK jest czynny dla mieszkańców Gminy Polanka Wielka
poniedziałek – piątek 06:00-18:00
II sobota miesiąca 09:00-13:00


Dodatkowo zużyte baterie można oddać do pojemnika znajdującego się obok drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy Polanka Wielka.

Przeterminowane lekarstwa można oddać do pojemników zlokalizowanych we wszystkich aptekach na terenie Gminy Polanka Wielka.