Mieszkańcy mogą dostarczyć odpady do „PSZOK” – PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w terminach poza harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady przyjmowane są tam bezpłatnie w ilości do 200 kg na osobę. Można tam dostarczyć nie tylko odpady segregowane ale i również odpady budowlane i poremontowe.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest usytuowany na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia.