Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi

 1. Bernaś Tadeusz – Przewodniczący Komisji
 2. Mitoraj Tadeusz
 3. Romanek Tadeusz
 4. Kościelnik Przemysław
 5. Jurecki Leszek
 6. Pilch Marian

Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 1. Hamerski Jacek – Przewodniczący Komisji
 2. Dźwigońska Jolanta
 3. Knapik Iwona
 4. Nowak Dariusz
 5. Robert Mitera

Komisja Rewizyjna

 1. Szabla Jarosław – Przewodniczący Komisji
 2. Gałgan Mariusz
 3. Hamerski Jacek
 4. Socha Jarosław
 5. Jurecki Leszek

Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Kościelnik Przemysław – Przewodniczący Komisji
 2. Knapik Iwona
 3. Gałgan Mariusz
 4. Szabla Jarosław
 5. Dźwigońska Jolanta

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Pilch Marian – Przewodniczący Komisji
 2. Romanek Tadeusz
 3. Bernaś Tadeusz
 4. Nowak Dariusz
 5. Mitoraj Tadeusz