W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego 
konta użytkownika na platformie ePUAP.

Jeżeli posiadasz już konto na platformie ePUAP:

Przejdź do strony >> Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu: 

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie 
podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu 
Podawczego; 
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (0:00-0:00) do 
Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr ………… przy ul. ………… w 
………… na następujących nośnikach danych: 
a) Dyskietka 1,44 MB 
b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 
c) Płyta CD-RW 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia 
Odbioru. 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu: 

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym 
podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 
2. Akceptowalne formaty załączników to: 
a) DOC, RTF 
b) XLS 
c) CSV 
d) TXT 
e) GIF, TIF, BMP, JPG 
f) PDF 
g) ZIP 
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza 
(dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. 
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą 
automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Jeżeli nie posiadasz darmowego konta na platformie ePUAP:

Przejdź do strony >> Zakładanie Konta Użytkownika