1. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane przez dowolne przedsiębiorstwo/firmę posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz umiejętności techniczne w zakresie budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej albo przez osobę fizyczną, która podejmuje się wykonania takich prac.
  2. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać w oparciu o istniejący projekt (do wglądu
    w Urzędzie Gminy Polanka Wielka) zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi
czytaj dalej

DOFINANSOWANIE DLA GMINY POLANKA WIELKA

 

Dnia 17 sierpnia 2018 roku Gmina Polanka Wielka podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka – etap I – część 2 zadanie 1-5”. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7.492.302,29 złotych, przewidywana kwota dofinansowania to 3.928.265,82 złote.
Projekt zakłada budowę kanalizacji czytaj dalej

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Polanka Wielka jako Beneficjent projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka – etap I – część 2 zadanie 1-5” współfinansowanego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”  oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0096/17-00 czytaj dalej