Informacja o możliwości podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do sieci kanalizacji sanitarnej

Informacja o możliwości podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka – etap I – część 2 zadanie 1 – 5”.

Gmina Polanka Wielka jako zarządca sieci kanalizacyjnej informuje, że od dnia 22.11.2021r. można przystąpić do podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do wybudowanego kolektora głównego bądź posadowionej na posesji czytaj dalej

  1. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane przez dowolne przedsiębiorstwo/firmę posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz umiejętności techniczne w zakresie budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej albo przez osobę fizyczną, która podejmuje się wykonania takich prac.
  2. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać w oparciu o istniejący projekt (do wglądu
    w Urzędzie Gminy Polanka Wielka) zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi
czytaj dalej

DOFINANSOWANIE DLA GMINY POLANKA WIELKA

 

Dnia 17 sierpnia 2018 roku Gmina Polanka Wielka podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka – etap I – część 2 zadanie 1-5”. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7.492.302,29 złotych, przewidywana kwota dofinansowania to 3.928.265,82 złote.
Projekt zakłada budowę kanalizacji czytaj dalej

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Polanka Wielka jako Beneficjent projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka – etap I – część 2 zadanie 1-5” współfinansowanego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”  oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0096/17-00 czytaj dalej