Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej.
32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 14
tel. (33) 848 88 00

Dyrektor Tomasz Borowiecki
Wicedyrektor Iwona Figura


Szkoła Podstawowa nr 1 w Polance Wielkiej.
32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 14
tel./fax (33) 848 83 90
www.sp.polanka-wielka.pl
sekretariat@naszaedukacja.eu

Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej.
32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 14
tel. (33) 848 88 00
www.przedszkolepolanka.edu.pl
przedszkole1polanka@wp.pl


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Wojtyły w Polance Wielkiej.
32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 175
tel./fax (33) 848 83 98
www.gimnazjumpolanka.pl
gimnazjumpolanka@wp.pl
Dyrektor Rafał Pytlowski