Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej.
32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 14
tel. (33) 848 88 00

Dyrektor Tomasz Borowiecki
Wicedyrektor Iwona Figura
Wicedyrektor Sylwia Kawczak


Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej.
32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 14, tel./fax (33) 848 83 90

32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 175, tel./fax (33) 848 83 98

sp.polanka-wielka.pl
sekretariat@naszaedukacja.eu


Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej.
32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 14
tel. (33) 848 88 00
www.przedszkolepolanka.edu.pl
przedszkole1polanka@wp.pl