Obwieszczenie Wójta Gminy Polanka Wielka w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych uchwały w sprawie określenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji: Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 i 7 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniu 19.05.2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie określenia „Regulaminu Komitetu Rewitalizacji: Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.”

 

Obwieszczenie

Projekt uchwały

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

czytaj dalej

Obwieszczenie Wójta Gminy Polanka Wielka zmieniające terminy rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016-2020

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz art. 17 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.zm.), w dniu 24.02.2017 rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016 – 2020.

Rewitalizacja – zaproszenie do konsultacji

 

Gmina Polanka Wielka przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016-2020. Pierwszym etapem procesu rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w przestrzeni gminy. Niniejsze badanie ankietowe pozwoli na poznanie Państwa opinii dotyczących potrzeb rewitalizacyjnych na terenie Gminy Polanka Wielka, a także Państwa oczekiwań związanych z realizacją procesu rewitalizacji.  Poniżej umieszczono wzór ankiety (ankieta jest anonimowa) oraz projekty wymaganych dokumentów wraz z formularzem zgłaszania uwag. Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie uwag i propozycji.

Ankieta

Diagnoza

Mapa diagnozy

Projekt Uchwały Rady Gminy

Formularz zgłaszania uwag