Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Odnośnik do rejestru aktów planowania przestrzennego w Systemie Informacji Przestrzennej wraz z podpisanym zbiorem danych APP.