1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Długa 61, Polanka Wielka
tel./fax. 33 848 80 19
e-mail: gopspol@iap.pl


2. GMINNE CENTRUM KULTURY, BIBLIOTEKA, REDAKCJA „POLANINA”
ul. Długa 61, Polanka Wielka
tel./fax. 33 848 84 59
e-mail: gck@gckpolanka.pl
www: www.gckpolanka.pl


3. FILIA URZĘDU POCZTOWEGO OŚWIĘCIM
ul. Długa 61, Polanka Wielka
tel. 033 848 84 70


4. ABS BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W OŚWIĘCIMIU PUNKT OBSŁUGI BANKOWEJ
ul. Długa 61, Polanka Wielka
tel. 33 848 82 93


5. PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Długa 3, Polanka Wielka
tel. 33 848 88 23


6. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POLANCE WIELKIEJ
ul. Kasztanowa 2, Polanka Wielka
tel. 33 848 84 06


7. KÓŁKO ROLNICZE
ul. Kasztanowa, Polanka Wielka
tel./fax. 33 848 84 30


8. APTEKA PRYWATNA
ul. Długa 3, Polanka Wielka
tel. 033 848 84 62

Apteka Prywatna


9. ZAKŁAD WETERYNARYJNY
ul. Pałacowa 2, Polanka Wielka
tel. 033 845 83 85


10. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
ul. Spółdzielcza 1, Polanka Wielka
tel. 033 848 83 25, 848 82 69
fax 033 848 84 12


11. LUDOWY KLUB SPORTOWY „STRUMIEŃ”
ul. Sportowa 9, Polanka Wielka
tel. 33 848 84 46


12. Polańskie Stowarzyszenie Rozwoju i Rekreacji
ul.Długa 269,Polanka Wielka
tel. 606 608 630