Druki (obowiązują od 1 lipca 2019 r.)

DT-1

Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A

Załącznik do deklaracji DT-1

DN-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IN-1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników

DR-1

Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2

Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IR-1

Informacja o gruntach

ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3

Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników

DL-1

Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2

Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IL-1

Informacja o lasach

ZIL-1

Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2

Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3

Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników


Aktualne stawki podatków


Deklaracje i informacje podatkowe


Zaświadczenia


Woda