Zastosowane środki poprawy efektywności energetycznej przez Gminę Polanka Wielka: