Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny, dzierżawy w drodze bezprzetargowej

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka, przeznaczonych do zbycia w formie darowizny, dzierżawy.

wykazPobierz

Wójt Gminy

(-) Grzegorz Gałgan

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego obrazek

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – głosowanie rozpoczęte!

15 maja 2021 roku rozpoczęło się głosowanie w ramach 6. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Do 16 czerwca 2023 roku można głosować metodą tradycyjną za pomocą kart do głosowania
a do 18 czerwca 2023 roku przez internet.

Po raz kolejny mieszkańcy Polanki Wielkiej mają szansę na uzyskanie dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Tym razem możemy wesprzeć Orkiestrę Dętą w Polance Wielkiej głosując na zadanie regionalne oznaczone czytaj dalej

XII Targi Turystyczne Doliny Karpia.

Zapraszamy na XII Targi Turystyczne Doliny Karpia, które odbędą się 18 czerwca 2023 roku na Rynku w Zatorze oraz na terenie każdej gminy Doliny Karpia. Podczas Targów wystawcami będą użytkownicy oraz potencjalni użytkownicy znaku Marki Lokalnej Dolina Karpia, rękodzielnicy, restauratorzy, hotelarze, właściciele łowisk wędkarskich, gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw rybackich, organizacje pozarządowe oraz lokalna branża turystyczna.

Od godziny 13.00 na Rynku w czytaj dalej

Raport o stanie gminy

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawił Radzie Gminy Polanka Wielka Raport o stanie gminy
za 2022 rok. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi, tj. w dniu 31 maja 2023 roku. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy.

czytaj dalej

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie zmiany uchwały Nr LV/323/2022 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Zgodnie Uchwałą Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami czytaj dalej

Nowe stawki dopłat do zbóż oraz rzepaku i rzepiku.

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych czytaj dalej

Modernizacja odbiorników energetycznych na poziomie Gminy Polanka Wielka mająca na celu racjonalizację zużycia energii na terenie Gminy

W dniu dzisiejszym tj. 22.05.2023r. została podpisana kolejna umowa na inwestycje budowlaną, która finansowana jest z „Polskiego Ładu”. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja odbiorników energetycznych na poziomie Gminy Polanka Wielka mająca na celu racjonalizację zużycia energii na terenie Gminy”, polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z opraw sodowych na oprawy LED z gniazdami oraz sterownikami systemu sterowania; inwestycja obejmuje również modernizację oświetlenia czytaj dalej