Awaria sieci wodociągowej

W związku z awarią sieci wodociągowej przy ul. Leszczynowej dnia 22 września 2023 r. wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Pasternik 9-19 (numery nieparzyste), Pasternik 14-24 (numery parzyste), Leszczynowej 7, 9, 9A, 10, 12, 14A. W pozostałych budynkach, zasilanych z przepompowni Pasternik może występować słabsze ciśnienie wody. Przywrócenie prawidłowej pracy sieci wodociągowej planowane jest na godzinę 17:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Rozstrzygnięcie naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla jednostek w których funkcjonowały PGR-y

W dniu wczorajszym w Gminnym Centrum Kultury miało miejsce szczególne wydarzenie. Na zaproszenie wojewody małopolskiego Łukasza Kmity gościło u nas 25 samorządów z 5 powiatów ( chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, i myślenicki). Wojewoda małopolski wraz z przedstawicielami parlamentu PP.: Posłami na Sejm Krzysztofem Kozikiem i Filipem Kaczyńskim oraz Panią Poseł na Sejm Dorotą Niedziela wręczali samorządowcom symboliczne czeki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka www.polanka-wielka.pl projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym”

Najważniejsze informacje: 

  • konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie
  • zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii „Wizja Zero” i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym 
  • zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
  • przesyłając film należy go zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, SmartTV, itp.)
  • więcej w regulaminie Regulamin_Konkurs_MojaWizjaZero_2023.pdf.

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo czytaj dalej

Konkurs na zbiórkę makulatury

Szkoła Podstawowa zaprasza wszystkich uczniów i ich rodziny, mieszkańców Polanki Wielkiej do udziału w jesiennym KONKURSIE ZBIÓRKI MAKULATURY

  • akcja odbędzie się W DNIACH: od 25.09.2023 r. (tj. poniedziałek) do 26.09.2023 r. (tj. wtorek)

· KLASY 4-8 w budynku ul. Długa 14
· KLASY 1-3 w budynku ul. Długa 175

Prosimy, by nie przynosić paczek w innym terminie ze względu na utrudnione warunki lokalowe –
– zatem wcześniej należy paczki przechować w domu i w dniach akcji dostarczyć do szkoły.

Bardzo prosimy o:
· dostarczenie np. zużytych gazet, zeszytów, książek, czasopism, czytaj dalej

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii W Krakowie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 23 września do 3 października 2023 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez zrzucenie szczepionki

z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie.

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii W Krakowie

Kampania informacyjna na temat rozliczania i monitoringu operacji, które otrzymały
dofinansowanie

Stowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości ponad 5,2 mln EURO. Poprzez realizację ponad 200 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia (LSR) w ramach środków PROW i PO RiM 2014-2020.

Przerwa w dostawie wody

W związku wymianą przyłączy wodociągowych przy ul. Cichej dnia 5 września 2023 r. w godzinach 10:00-12:00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Cichej 1-5 (numery nieparzyste), Północnej 25-43 (numery nieparzyste), Północnej 52-82 (numery parzyste), Długiej 26-54 (numery parzyste), Owocowej 1 i 5.

Za utrudnienia przepraszamy.