Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej przy ul. Południowej w dniu 10 lipca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Południowej, Krótkiej i Nowej w Polance Wielkiej. Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan

Nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Podatnicy są zobowiązani złożyć informację lub deklarację podatkową w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.