INFORMACJA w sprawie deratyzacji

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r.;  w  okresie czytaj dalej

Projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Doliny Karpia – zmiana terminów

Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje, iż w związku z realizacją działań zmierzających do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.1.1.) w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), termin na wypełnienie stosownej ankiety, w której można określić swoje preferencje co do rodzaju ewentualnej inwestycji zostaje wydłużony do dnia 10 października 2017 roku.

Ogłosznie o naborach

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 do 24 październka 2017 roku.

WAŻNE!

W związku z realizacją “Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” dot. dofinansowania na wymianę pieca węglowego spełniającego wymogi ekoprojektu (V klasy emisji z ECODESIGN) , Wójt Gminy Polanka Wielka informuje o jednym wolnym miejscu na zgłoszenie się do Programu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem Programie, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w trybie pilnym (do 22.09.2017r.).

POSIEDZENIE KOMISJI DO SPRAW OŚWIATY I KULTURY

W dniu 20 września 2017 roku o godzinie 8.30, w jednostkach oświatowych odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i Kultury. Komisja rozpocznie swoje posiedzenie w Szkole Podstawowej Nr 2.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski

POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY

W dniu 18 września 2017 roku o godzinie 18.00, w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji do spraw Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi. 

Przewodniczący Komisji
/-/ Iwona Knapik
/-/ Tadeusz Romanek

INFORMACJA ZUS

Inspektorat ZUS w Oświęcimiu organizuje w dniu 19 września 2017 r.. tj. wtorek w godz. od 11.30 do 14.30 dyżur pracownika ZUS w Polance Wielkiej w klubie Gminnego Centrum Kultury.

Dyżur organizowany jest w związku z wprowadzaniem przepisów obniżających wiek emerytalny. Pracownik ZUS będzie przyjmował wnioski oraz udzielał informacji w zakresie zasad przyznawania emerytury, potrzebnych dokumentów itp.