Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z planowaną wymianą uszkodzonej podczas wichury sieci wodociągowej  w rejonie ujęcia wody Hajduga przy ul. Zatorskiej 50 w dniu 19 grudnia 2017 r. w godzinach od 8.00 do 14.00, wystąpią przerwy w dostawie wody.
Przerwy w dostawie wody dotyczyć będą gospodarstw zasilanych w wodę z ujęcia wody Hajduga tj. ul. Północnej od Urzędu Gminy, ul. Długiej do Szkoły Podstawowej nr 1, ul. czytaj dalej

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Miastem Oświęcim oraz Gminą Kęty z dniem 15.12.2017 roku rozpoczęli realizację projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty”.

INFORMACJA Z DOLINY KARPIA

Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje, iż spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące naboru 2/2017/G w ramach realizacji projektu grantowego, które miało się odbyć dnia 13 grudnia (środa) 2017 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2, z przyczyn organizacyjnych zostaje przeniesione na 14 grudnia (czwartek) 2017 roku.
Miejsce i godzina spotkania pozostaje bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.”

NABÓR W DOLINIE KARPIA

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu na operacje z zakresu: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2018 ROKU W GMINIE POLANKA WIELKA

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Polanka Wielka, dnia 7 grudnia 2017 roku

I. Postanowienia ogólne:

1. Konkurs odbędzie się zgodnie z art. 11, 13 i następne z wyłączeniem art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwały Nr XLI/198/2017 Rady Gminy Polanka Wielka czytaj dalej