ZAWODY SPORTOWO-STRAŻACKIE

Na stadionie sportowym w Polance Wielkiej odbyły się Zawody Sportowo-Strażackie. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Oświęcimiu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów oraz do obejrzenia relacji zdjęciowej.

WYNIKI ZAWODÓW

Grupa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – żeńskich do lat 16 /grupa I A/

1. miejsce – OSP Włosienica
2. miejsce – OSP Harmęże
3. miejsce – OSP Stawy Monowskie
4. miejsce – OSP czytaj dalej

Informacja o zmianie adresu strony internetowej i BIP Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu.

Z dniem 1 czerwca 2017r. nastąpiła zmiana adresu strony internetowej i BIP tutejszego Urzędu. Obecnie funkcjonuje pod nowym adresem:

www.malopolskie.kas.gov.pl. Jest to platforma obsługująca wszystkie jednostki Krajowej Administracji Skarbowej w województwie małopolskim tj. Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie, Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie wraz z delegaturami oraz wszystkie małopolskie urzędy skarbowe.