Szanowni mieszkańcy

Z uwagi, iż w dniu 13 sierpnia 2023 roku na terenie Gminy Polanka Wielka / rejon parku rekreacyjnego/ będzie organizowany Piknik Wojskowy pn„ Silna Biało- Czerwona” Wójt Gminy Polanka Wielka wprowadza zmianę organizacji ruchu w rejonie ulic Kościelna – Ogrodowa – Łąkowa w godzinach od 10:30 do 19:30.

Na ulicy Ogrodowej od skrzyżowania z ulicą Kościelną do skrzyżowania z ulicą Łąkową będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

Jednocześnie z ulicy Łąkowej będzie tylko możliwy skręt w prawo w ulicę Ogrodową.

Zmiany te niezbędne są, gdyż ulica Ogrodowa na wskazanym odcinku została wyznaczona jako miejsce parkingowe dla pojazdów gości uczestniczących w pikniku wojskowym z jednoczesnym bezpiecznym przemieszczaniem się w ruchu pieszym.

Mieszkańców prosi się o wyrozumiałości i zastosowanie do powyższych zmian.