Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi oraz Komisji do spraw Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej

W dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 17.00, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi oraz Komisji do spraw Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Bernaś

Przewodniczący Komisji
/-/ Jacek Hamerski

Funkcjonowanie Urzędu Gminy i GOPS

W związku z nieustającym zagrożeniem spowodowanym epidemią SARS-CoV-2 (koronawirus), w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Urząd będzie przyjmował do odwołania, wyłącznie w sprawach pilnych tylko tych mieszkańców, którzy wcześniej umówią się telefonicznie.

Awaria wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 7 listopada 2020 r. mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców Polanki Górnej.

Usuwanie awarii potrwa do godzin wieczornych.
Za utrudnienia przepraszamy

Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan

Informacja – oznakowanie tras rowerowych

W związku z wytyczeniem trasy rowerowej na terenie Gminy Polanka Wielka, Stowarzyszenie Dolina Karpia prowadzi prace związane z oznakowaniem szlaku rowerowego. Słupki wraz z oznakowaniem pojawią się w pasach dróg: Długa, Pasternik, Polna, Ogrodowa, Wspólna, Graniczna, Stawowa, Środkowa, Północna.