Nabór wniosków o udzielenie dotacji – wymiana starych pieców węglowych

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od dnia 1 lutego 2022 roku rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania związanego z ochroną powietrza, polegającego na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Polanka Wielka.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, oraz względami bezpieczeństwa przyjmowani będą mieszkańcy, którzy wcześniej umówią się telefonicznie.

Spotkania należy czytaj dalej

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać osobiście w GOPS w Polance Wielkiej ul. Kasztanowa czytaj dalej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Gmina Polanka Wielka otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 15 000,00 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego –„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3.

Dofinansowanie w ramach Kierunku interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” otrzymało Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polance Wielkiej – kwota dofinansowania 3 000,00 zł.

Dofinansowanie w ramach czytaj dalej

Dotacje dla obszaru Doliny Karpia w 2022 roku

Stowarzyszenie Dolina Karpia pozyskało dodatkowe środki do budżetu LSR w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 478 000 EURO, które zostaną przeznaczone na dwa przedsięwzięcia: wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (w ramach podejmowania działalności gospodarczej) oraz tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań.  Nabory na w/w przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone w pierwszym kwartale 2022 roku.

Nabór w Dolinie Karpia

Dolina Karpia informuje o naborze wniosków, który odbędzie się w terminie od 21 stycznia 2022 do 4 lutego 2022 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Informacje o naborze