KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 24 września  do 1 października  2021r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez zrzucenie szczepionki            
z samolotu  oraz jej ręczne wyłożenie.

Wskazówki dla mieszkańcówPobierz KomunikatPobierz

Uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej naszego rodaka, dr. Józefa Zemłę

Rodzina doktora Józefa Zemły, zaproszeni goście, poczty sztandarowe, młodzież z katowickich, przedstawiciele władz, Sądu Okręgowego, Instytutu Pamięci Narodowej, wójt Polanki Wielkiej Grzegorz Gałgan, przedstawiciele Związku Sybiraków szkół wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej naszego rodaka, dr. Józefa Zemłę (1887-1941), Sybiraka, przedwojennego wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach oraz współtwórcę pierwszego w Polsce powstałego tu właśnie Zrzeszenia Sybiraków (1926).

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Polanka Wielka na lata 2021 – 2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006  roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057) Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza mieszkańców Gminy Polanka Wielka, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Polanka Wielka na lata 2021 – 2030.

Obowiązek zgłoszenia pieca – CEEB

Właściciel nieruchomości na której znajduje się źródło ciepła (kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy, kominek, koza, piec kaflowy, trzon kuchenny, piecokuchnia, kocioł olejowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne do c.w.u) zobowiązany jest złożyć deklarację dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. >DEKLARACJA<

Deklaracje można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Polanka Wielka w godzinach pracy urzędu
lub online KLIKNIJ TUTAJ

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu ,,Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Programu ,,Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu:

20 września 2021 r. o godz. 16:00 w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Na spotkaniu przedstawione zostaną ogólne założenia programu oraz warunki niezbędne do ubiegania się i otrzymania dotacji na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz na termomodernizacje budynków jednorodzinnych.

Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan