Utrudnienia w urzędzie

Z uwagi na trwający w Urzędzie Gminy Polanka Wielka remont pomieszczeń biurowych, mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze petentów.

Za niedogodności przepraszamy.

UWAGA! Przerwa w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniu 3 września 2020 r. od godz. 9.00 do godz.12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Spacerowej w związku z wymianą sieci wodociągowej.

Przepraszamy mieszkańców za niedogodności.

Wójt Gminy
/-/Grzegorz Gałgan

Konsultacje Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka www.polanka-wielka.pl projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Utrudnienia na ulicy Granicznej

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że dnia 31 sierpnia 2020r. na ulicy Granicznej (od godziny 9.00 do godzin popołudniowych) będą prowadzone prace związane z uzupełnieniem masy asfaltowej w rejonie boiska sportowego. W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w przemieszczaniu się tą ulicą.

Za utrudnienia przepraszamy