Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Wójt Gminy Polanka Wielka przypomina, że w dniu 31 maja 2022r. (tj. wtorek) na parkingu obok Kościoła przy ul. Kasztanowej odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych organizowana przez firmę EMPOL.

Nieodpłatnie w ramach zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  • rozpuszczalniki,
czytaj dalej

Poznajemy Małopolskę Zachodnią – Gmina Tomice

Gmina Tomice położona jest w obrębie Pogórza Karpackiego, nad malownicza rzeką Skawą, pomiędzy papieskimi Wadowicami i Zatorem – stolicą królewskiego karpia. Jest tu wiele miejsc pełnych uroku, urzekających krajobrazów i zróżnicowanej przyrody Ukształtowanie terenu sprzyja turystyce pieszej i rowerowej. Przemierzając teren gminy oznaczonymi szlakami można poznać jej bogata historię zwiedzając zabytki architektury drewnianej, miejsca pamięci narodowej, izby regionalne oraz czytaj dalej

Raport o stanie Gminy Polanka Wielka

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawił Radzie Gminy Polanka Wielka Raport o stanie gminy za rok 2021. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi, tj. w dniu 1 czerwca 2022 roku. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy.

Poznajemy Małopolskę Zachodnią – Gmina Kęty

Kęty to nieduża gmina w zachodniej Małopolsce, u stóp Beskidu Małego. Podróż po Kętach oraz okolicach może stać się prawdziwą przygodą z dziką naturą w tle, lekcją historii, jak również radosną zabawą! U nas z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie!
Naszym naturalnym skarbem jest rzeka Soła z kamienisto-piaszczystymi plażami oraz bogactwem chronionej fauny i flory w ramach obszaru „Natura 2000”. Kęty poszczycić się mogą m.in. nowoczesną infrastrukturą sportową, czytaj dalej

POZNAJEMY MAŁOPOLSKĘ ZACHODNIĄ – GMINA BRZESZCZE!

Nazwa Brzeszcze wywodzi się od brzostu – drzewa porastającego niegdyś obszary nad Wisłą. Odkrycie końcem XIX w. złóż węgla zmieniło rolniczy charakter, spowodowało napływ ludności i zintensyfikowało rozwój gminy.
Przyroda i krajobraz
Obszar „Nazieleńce” to 180 ha stawów rybnych. Hodowlę rozwijano już w XV wieku! Teren objęto ochroną Programu „Natura 2000”.
Rekreacja i wypoczynek
W gminie wytyczono 20 km tras rowerowych – https://www.brzeszcze.pl/mapa/) czytaj dalej