Zebranie Wiejskie

Wójt Gminy Polanka Wielka, zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 16 marca 2020 roku o godzinie 17.30 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej. Zostaną na nim omówione zrealizowane inwestycje jak i plany na najbliższy rok.

Po zebraniu, o godzinie 18.00 Wójt zaprasza na spotkanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej, na którym obecni będą także wykonawcy inwestycji.

Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z wymianą uszkodzonej sieci wodociągowej przy ul. Stawowej w dniu 28 lutego 2020 r. w godzinach od 8.00 do 14.00. wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Kasztanowej, Rolnej, Spacerowej i Stawowej do posesji 61 w Polance Wielkiej. Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwą w dostawie wody.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61; 32 – 607 Polanka Wielka
.
Stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska