Informacja w sprawie deratyzacji.

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o obowiązku przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego  Nr XXXIX/230/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 czerwca 2021 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Małopolskiego czytaj dalej

Zakup preferencyjny węgla

W związku z koniecznością podjęcia dalszych działań mających na celu realizację zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców gminy Polanka Wielka proszę wszystkie osoby, które są wpisane na listę w Urzędzie Gminy a już zakupiły węgiel w cenie niższej niż 2 000,00 zł, o niezwłoczne poinformowanie o tym Urzędu Gminy.

Taka aktualizacja danych jest konieczna z uwagi na fakt, że węgiel jest dostępny w okolicznych składach i można go było zakupić na wolnym rynku.

Informujemy, czytaj dalej

Komunikat Urzędu Skarbowego

Podatnicy z Małopolski zaoszczędzili ponad 162 tys. zł bez wychodzenia z domu

  • W ciągu trzech miesięcy Małopolanie otrzymali prawie 7 tys. zaświadczeń oraz 3 tysiące innych elektronicznych dokumentów z urzędów skarbowych w województwie poprzez serwis e-Urząd Skarbowy.
  • Dzięki temu na opłacie skarbowej zaoszczędzili ponad 117 tys., a kolejne 45 tys. (dla budżetu państwa) na przesyłkach pocztowych.
  • Wkrótce podatnicy na swoich kontach w e-US będą mogli przeglądać historię deklaracji, salda oraz zapłacić podatek BLIKiem.

W e-Urzędzie Skarbowym na www.podatki.gov.pl jest już dostępnych ponad 20 usług, m.in.: możliwość złożenia zeznania podatkowego (usługa Twój e-PIT), wysyłanie pism, pobieranie zaświadczeń, np. o dochodach i niezaleganiu w podatkach.

Poprzez e-US można korespondować z administracją skarbową bez opłaty skarbowej i coraz więcej Małopolan korzysta z tej formy. W skali kraju, od lipca podatnicy czytaj dalej

Nabory w Dolinie Karpia

Dolina Karpia informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu: propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie czytaj dalej

Zapotrzebowanie na węgiel

Gmina Polanka Wielka rozważa możliwość przystąpienia do sprzedaży węgla sprowadzonego przez Polski Rząd. Decyzja podjęta zostanie po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz, co najważniejsze, po zebraniu informacji od mieszkańców.

W związku z tym osoby zainteresowane zakupem proszone są o zgłoszenie zapotrzebowania do piątku (28 października 2022r.) w Urzędzie Gminy Polanka Wielka pod numerem telefonu 33 84 88 008 bądź czytaj dalej

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich
w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej czytaj dalej