Uwaga! Ulica Zatorska zamknięta

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w związku z trwającymi pracami budowlanymi na ulicy Zatorskiej od dnia 11.06.2021 r. tj. piątek droga wojewódzka zostaje zamknięta do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan

Odbiór odpadów komunalnych – ul. Zatorska

Z uwagi na remont drogi odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej odbędzie się w piątek 11.06.2021r. (zamiast 14.06.2021r). Prosimy o wystawienie pojemników oraz worków do godziny 6:00.

Informacja w sprawie taryf

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że związku z pozytywną oceną projektów taryf przedłożonych przez Gminę wraz z uzasadnieniem, pod kątem zgodności z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo Wodne, jak również pozytywną analizą i weryfikacją załączonych dokumentów, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją Nr KR.RZT.70.11.2021 z dnia 11 maja 2021 r. zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanka Wielka, na okres 3 lat.

Uwaga! Ulica Północna zamknięta

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w związku z trwającymi pracami budowlanymi na ulicy Północnej (od budynku Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ulicą Cichą) od dnia 21.05.2021 r. tj. piątek droga gminna zostaje zamknięta do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan