Zaproszenie do składania ofert

Gmina Polanka Wielka zaprasza do składania ofert w przedmiocie wyboru Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK dla Urzędu Gminy Polanka Wielka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej oraz Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Program “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2021

Program “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom starszym , niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Zwrot części podatku akcyzowego dla rolników

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegających się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, iż w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 sierpnia  2020 r. do 31 stycznia 2021r.

Transport do punktu szczepień

Osoby w wieku 70+ i  80+ oraz niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, mające problemem z dotarciem na szczepienie, mogą zgłaszać potrzebę transportu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w gminie Polanka Wielka, tj. do PZOZ w Polance Wielkiej ul. Długa 3.

Potrzebę dowozu do punktu szczepień można zgłosić telefonicznie pod numerem 784 357 708 czytaj dalej

Nabór na rachmistrzów spisowych NSP 2021

Dnia 1 lutego 2021 roku na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.)

Pan Grzegorz Gałgan – Wójt Gminy Polanka Wielka– Gminny Komisarz Spisowy w Polance Wielkiej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej  NSP 2021.