Wojewoda Małopolski na Sesji Rady Gminy

15 listopada 2021 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Polanka Wielka w której udział wzięli goście specjalni – Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita oraz Zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni Kulturowych Urzędu Marszałkowskiego – Dariusz Gawęda.

Jednym z tematów sesji były bieżące zadania i inwestycje gminy oraz plany na przyszłość.

Trzeba podkreślić, że w ramach pierwszego naboru z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina Polanka Wielka otrzymała czytaj dalej

Nabory w Dolinie Karpia

Dolina Karpia informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu:  wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, czytaj dalej

PKS Pszczyna

W związku z małą liczbą pasażerów korzystających z kursów weekendowych, przy wysokich kosztach realizacji transportu publicznego, ponoszonych przez przewoźnika, kursy realizowane w soboty i niedziele przez PKS Pszczyna na trasie Oświęcim – Głębowice, Głębowice – Oświęcim zostają zawieszone do końca 2021 r.
Kursy realizowane w dni robocze pozostają bez zmian.

Oświęcim-Głębowice
(dni robocze)
Głębowice-Oświęcim
(dni robocze)
06:55; 12:55; 14:20; 15:20; 21:0505:45; 06:45; 08:05

Dowody osobiste

Urząd Gminy Polanka Wielka uprzejmie informuje, że w dniu 05 listopada 2021 roku (tj. piątek) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego będzie możliwe do godziny 11.30. Skrócenie godzin  związane jest z przygotowaniem  rozwiązań technicznych, umożliwiających wydanie od dnia 07 listopada 2021 roku  dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Rządowy fundusz Polski Ład

Przyjęte zostały dwa wnioski:
1) modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Polanka Wielka na kwotę – 4 370 000 zł,
2) modernizacja sieci wodociągowej w gminie Polanka Wielka poprzez jej rozbudowę i unowocześnienie na kwotę – 2 850 000 zł

Posiedzenie komisji

W dniu 25 października 2021 roku o godzinie 18.00, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi oraz Komisji do spraw Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Bernaś

Przewodniczący Komisji
/-/ Jacek Hamerski