NSP 2021 – dyżury Gminnego Biura Spisowego

Gminne Biuro Spisowe w Polance Wielkiej informuje, że na czas realizacji Narodowego Spisu Powszechnego 2021 w celach informacyjnych i interwencyjnych pełnione są przez członków GBS w Polance Wielkiej dyżury w godzinach pracy Urzędu Gminy pod numerem telefonu tel. 33/8488-008,  a także w godzinach popołudniowych pod numerem tel. 797 107 850 do godziny 20.00.

Dyżury będą pełnione do 30 września 2021 r, czyli do czasu zakończenia spisu.

W przypadku pytań dotyczących czytaj dalej

Budżet Obywatelski – głosowanie rozpoczęte!

14 maja 2021 roku rozpoczęło się głosowanie w ramach 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego i potrwa do 14 czerwca 2021 roku.

DRODZY MIESZKAŃCY

Po raz kolejny mieszkańcy Polanki Wielkiej mają szansę na uzyskanie dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Tym razem sfinansowana będzie budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Długiej w  Polance Wielkiej przy Szkole Podstawowej na Górnej Polance. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę, ale aby go zrealizować konieczne jest poparcie udzielone w głosowaniu. Możemy uzyskać 150.000 złotych!

Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z wykonaniem przyłączy do sieci wodociągowej przy ul. Północnej  w dniach 17-19 maja 2020 r. wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Północnej w Polance Wielkiej.

Przepraszamy mieszkańców za brak wcześniejszych informacji o przerwach w dostawie wody. Spowodowane jest to faktem, iż wykonawcy robót na bieżąco przekazują informację o podjęciu prac.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX

Informujemy, że w dniach 17– 21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 z wykorzystaniem systemów alarmowania wojsk i ludności cywilnej. W ramach ćwiczenia w dniu 20 maja 2021r. w godz. od 8.00 do 11.00 planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza „ modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut”, odwołanie alarmu „ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut”.

    czytaj dalej

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu

W związku z utrzymującą się niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski oraz  w związku ze zbliżającym się okresem zwiększonego ryzyka jego rozprzestrzeniania  z uwagi na rozpoczęcie prac polowych, zwiększoną aktywnością turystyczną Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje, że:

5. Edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej na Górnej Polance!
Głosowanie od 14 maja – 14 czerwca 2021 roku!!!

Po raz kolejny mieszkańcy Polanki Wielkiej mają szansę na uzyskanie dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Tym razem sfinansowana będzie budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Długiej w  Polance Wielkiej przy Szkole Podstawowej na Górnej Polance. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę, ale aby czytaj dalej

Zapraszamy do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Polanka Wielka na lata 2021 – 2030.

Szanowni Państwo,Gmina Polanka Wielka przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 – 2030, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Polanka Wielka polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2030 roku.

W związku z tym, zwracamy się do wszystkich Mieszkańców gminy z prośbą o wypełnienie ankiety, która znajduje się pod linkiem czytaj dalej