Małopolski Festiwal Muzyczny „Muzyka w Zabytkach”

W dniach 12 sierpnia do 10 września 2023 odbędzie się II edycja Małopolskiego Festiwalu Muzycznego „Muzyka w Zabytkach”. Koncerty i towarzyszące im prelekcje odbędą się na terenie województwa małopolskiego w reprezentatywnych obiektach zabytkowych: Zboru Ewangelickiego na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego, Zabytkowego Kościoła w Polance Wielkiej, Kościele Św. Bartłomieja w Zbyszycach, Bazyliki pw. Marii Magdaleny i Św. Stanisława w Szczepanowie, Pałacu czytaj dalej

Przerwy w dostawie wody

W związku  wymianą przyłącza wodociągowe przy ul. Wąskiej dnia 3 sierpnia 2023 r. w godzinach 7:00-9:00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Długiej 210-290 (numery parzyste), Długiej 205-269 (numery nieparzyste), Wąskiej i Różanej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanka Wielka na lata 2023 – 2027”

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanka Wielka na lata 2023 – 2027 ”

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 czytaj dalej

Trening systemu alarmowania

W ramach treningu systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79. rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min.

Co nowego w Dolinie Karpia?

Prezentujemy trzeci numer newslettera Doliny Karpia w 2023 roku a w nim najważniejsze wiadomości z ostatnich trzech miesięcy:

– Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027

– Rybacka Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027

– XII Targi Turystyczne Doliny Karpia

– Marka lokalna Dolina Karpia i Ekomuzeum Doliny Karpia

– Nabory wniosków

– Aktualnie realizowane projekty

– Plan komunikacji z lokalną społecznością.

Wydanie Newslettera Doliny Karpia

Prace remontowe ul. Stawowej

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od dnia 20 lipca 2023 roku rozpoczynają się prace remontowe ulicy Stawowej. W związku z tym mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym.

Od dnia 24.07.2023r. od godz. 8.00 zostanie wprowadzono tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu poszczególnych odcinków drogi, celem wykonania nakładki asfaltowej.


Za utrudnienia przepraszamy.

Prace remontowe ul. Długa- Folwark

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że Gmina Polanka Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy Polanka Wielka P. Grzegorza Gałgana oraz Skarbnika Gminy Polanka Wielka P. Irenę Grzesło podpisała umowę na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 949 w zakresie obejmującym: budowę chodnika lewostronnego, kanalizacji deszczowej, poszerzenia jezdni na długości około 400 mb w odc. 080 od km 2 + 481 – 2 +881 (ul. Długa – Folwark) oraz wykonanie dedykowanego doświetlenia czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody

W związku  wymianą przyłącza wodociągowe przy ul. Północnej dnia 20 lipca 2023 r. pomiędzy godzinami 12:00-16:00 może wystąpić chwilowa przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Długiej 56-72 (numery parzyste), Północnej 47-91 (numery nieparzyste), Północnej 84-122 (numery parzyste), Owocowej 7. Za utrudnienia przepraszamy

Obowiązek wpisania się do rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie  gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona między innymi obowiązek wpisania się do rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów. Dlatego do czytaj dalej