Zmiana zasad weryfikacji i przyznawania dodatku węglowego

3 listopada 2022 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy od dodatku węglowym.

W myśl obowiązującej już ustawy, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia czytaj dalej

Zmiana terminu odczytu wodomierzy

Informujmy, że aktualnie trwają prace związane z modernizacją sieci wodociągowej.

W związku z bieżącą wymianą liczników na modele, które umożliwiają zdalny odczyt danych pomiarowych, w miesiącu LISTOPADZIE nie będzie możliwy odczyt i wystawienie faktury za wodę i ścieki.

Najbliższy odczyt zostanie dokonany w styczniu 2023r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 30 listopada 2022 roku o godzinie 18.00, w małej sali OSP Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu ,,Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Programu ,,Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 r. o godz. 16:00 w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Na spotkaniu przedstawione zostaną ogólne założenia programu oraz warunki niezbędne do ubiegania się i otrzymania dotacji na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz na termomodernizacje budynków jednorodzinnych.

Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan

Podsumowanie partnerskich działań dla Doliny Karpia za pośrednictwem Doliny Karpia

Stowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami
i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości ponad 5,2 mln EURO. Poprzez realizację ponad 180 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata czytaj dalej