PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

Prognoza na dzień 20 listopada dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia czytaj dalej

Opinie Kuratorium Oświaty w sprawie szkół

W dniu 30 października 2019 roku do Urzędu Gminy Polanka Wielka wpłynęły opinie Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karola Wojtyły w Polance Wielkiej oraz w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Obie opinie są negatywne. Poniżej obu treść opinii.

Likwidacja SP Nr 2Pobierz Przekształcenie SP Nr 1Pobierz

Informacja o przerwie w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej przy ul. Zatorskiej w dniu 7 listopada 2019 r. nastąpiła przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Zatorskiej i Wspólnej . Przewidywany czas usunięcia awarii to godz. 12 – 13.Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan

Dolina Karpia zaprasza na bezpłatne doradztwo

Masz pomysł na nowy biznes, chcesz rozwinąć swoją działalność i szukasz źródeł na jej dofinansowanie? Jesteś Beneficjentem, który realizuje projekt i potrzebuje pomocy przy jego wdrażaniu?

Zapraszamy wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane pozyskaniem środków z Programów Operacyjnych wdrażanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia, Wnioskodawców wzywanych do uzupełniania dokumentacji aplikacyjnej przez SWM, jak również Beneficjentów realizujących i rozliczających projekty, na bezpłatne doradztwo do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Tor pumtruck i tężnia już działają!

Od dnia 18 października 2019 roku oficjalnie korzystać można z toru pumptrack oraz tężni solankowej.

Mikroklimatem tężni oddychać będziemy w godzinach od 9.00 do 18.00. Natomiast szaleństwom na torze oddawać się można w godzinach od 9.00 do zmierzchu.

Informacja o uprawie maku w 2020 roku

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje, że na uprawę maku i konopi włóknistych wymagane jest posiadanie zezwolenia Wójta Gminy. Do tego zobowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.852).

Rolnicy zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w 2020 roku, proszeni są o zgłoszenie na piśmie areału do uprawy, w  terminie do dnia 25 października  br.  w celu przygotowania czytaj dalej