Zebranie Wiejskie

Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Polanka Wielka, zapraszają na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku o godzinie 18.30 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Tematem głównym zebrania będzie prezentacja złożonych wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.

Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

W dniu 06 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Polanka Wielka  Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Pan ppłk Zbigniew Pustułka wraz z Wójtem Gminy Polanka Wielka Panem Grzegorzem Gałganem wręczyli srebrne medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, nadane przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom z terenu Gminy Polanka Wielka, których trzech lub więcej synów odbyło służbę wojskową.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 6 maja 2019 roku o godz. 15.30, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław Szabla