Raport o stanie Gminy Polanka Wielka

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawił Radzie Gminy Polanka Wielka Raport o stanie gminy za rok 2019. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi, tj. w dniu 24 czerwca 2020 roku. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy.

Kursy na trasie Głębowice – Osiek – Polanka Wielka – Oświęcim

Od dnia 01.06.2020r. nastąpiło zwiększenie ilości wykonywanych kursów na trasie Głębowice – Osiek – Polanka Wielka – Oświęcim.
Aktualnie realizowane kursy:

Godz odjazdów – trasa Głębowice – Oświęcim :
– Z Głębowic:
05:40, 06:05, 07:00, 07:45, 08:50, 10:00, 10:55, 12:00, 13:05, 13:45, 15:15, 17:00
– Z Polanki Wielkiej (Polanka III):
06:00, 06:25, 07:20, 08:05, 09:10, 10:20, 11:15, 12:20, 13:25, 14:05, 15:35, 17:20

Godz. odjazdów – trasa czytaj dalej

Komunikat ARiMR – dla rolników od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych

Dla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych co wolą grupą – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy.

Odeszli od nas – aktualizacja

Urząd Gminy Polanka Wielka podaje do wiadomości, iż na wieczny spoczynek udali się:

Maj 2020
Stanisław Drabczyk, ul. Poludniowa – żył 69 lat
Józefa Huczek, ul. Długa – żyła 84 lata

Kwiecień 2020
Maria Krawczyk, ul. Południowa – żyła 91 lata
Stanisława Kryta, ul. Nowa – żyła 95 lat
Andrzej Kryta, ul. Ogrodowa – żył 54 lata
Elżbieta Płonka, ul. Długa – żyła 64 lata
Paweł Ziaja, ul. Stawowa – żył 77 lat
Władysław czytaj dalej

Zużyte maseczki/rękawiczki

Wójt Gminy Polanka Wielka przypomina, że zużyte środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. W związku z rosnącym w skali kraju problemem związanym z zanieczyszczeniem przestrzeni publicznej (ulice, chodniki, przystanki autobusowe) przypomina się o zasadach postępowania ze zużytymi środkami ochrony osobistej.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 27 maja 2020 roku o godzinie 16.00, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla