“CZYSTE POWIETRZE”

Ministerstwo Środowiska rozpoczęło cykl spotkań w gminach dotyczących realizacji Programu „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. W trakcie spotkań mieszkańcy zostaną poinformowani jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Program ma na celu wsparcie termomodernizacji budynków i wymiany źródła ciepła, poprzez dotacje czytaj dalej

POSIEDZENIE KOMISJI DO SPRAW OŚWIATY I KULTURY

W dniu 28 sierpnia 2018 roku o godzinie 8.00, w jednostkach oświatowych odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i Kultury.

Komisja zacznie obrady w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Karola Wojtyły  w Polance Wielkiej

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski

Rekrutacja do projektu “Małopolski e-Senior” wciąż trwa….

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że Gmina Polanka Wielka została zaproszona do udziału w projekcie “Małopolski e-Senior”, który jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej ze Starego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

XXII Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Osiek

W dniu 4 sierpnia 2018 roku w ramach Mistrzostw Małopolski w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego odbędzie się XXII Wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Osiek. Start zawodów przewidziano na godzinę 10.00. W ramach imprezy rywalizować będą juniorzy młodsi, kobiety w kategorii OPEN, młodzicy, młodziczki, juniorki młodsze, elita, orlik, cyklosport, amator, junior i masters. Trasa wyścigu będzie przebiegać przez Osiek, Polankę Wielką, Piotrowice i Głębowice.

czytaj dalej