Przerwy w dostawie wody

W związku z modernizacją sieci wodociągowej dnia 20 kwietnia 2023 r. w godzinach 9:00-15:30 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Słonecznej 6-108 (numery parzyste), Słonecznej 1-79 (numery nieparzyste), Łąkowej 2, Polnej 1-21, Południowej, Stromej 4 i 5, Krótkiej, Nowej, Długiej 3-3F i 21-77 (numery nieparzyste).

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwy w dostawie wody

W związku z pracami remontowymi na ujęciu wody Hajduga dnia 19 kwietnia 2023 r. w godzinach 10:00-12:00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Stawowej, Kasztanowej, Rolnej, Spacerowej, Spółdzielczej, Ogrodowej, Zatorskiej, Kościelnej, Wspólnej, Pałacowej, Łąkowej 4 i 5, Wadowickiej 162 (g. Oświęcim), Astrów 2, 4, 6 (g. Oświęcim).
U mieszkańców ulic: Długiej 2-54 (numery parzyste), Długiej 5-17 (numery nieparzyste), Północnej 2-82 (numery czytaj dalej

Rewitalizacja budynku Kółka Rolniczego

W dniu dzisiejszym została podpisana kolejna umowa na inwestycje  budowlane, które finansowane są z „Polskiego Ładu”. Tym razem została podpisana umowa na przeprowadzenie prac pod nazwą: .: „Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego – etap I.”, tj.: zaprojektowanie, uzgodnienie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych oraz zezwolenia na budowę i zrealizowanie robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na czytaj dalej

Obowiązkowa deratyzacja w okresie wiosennym od 15 kwietnia do 15 maja 2023 roku.

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli
i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o obowiązku przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach okresie wiosennym od 15 kwietnia do 15 maja 2023 roku – zgodnie z zasadami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”, zatwierdzonego Uchwałą Nr LXI/351/2023 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 marca 2023 r.

czytaj dalej

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.
Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów czytaj dalej

Przerwy w dostawie wody

W związku z modernizacją sieci wodociągowej dnia 12 kwietnia 2023 r. w godzinach 9:00-14:00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Południowej 42-134 (numery parzyste), Południowej 69-157 (numery nieparzyste), Stromej 4 i 5, Krótkiej, Nowej, Długiej 3-3F i 21-77 (numery nieparzyste).

Za utrudnienia przepraszamy.

Umowa na kolejny etap kanalizacji

We wtorek czwartego kwietnia została podpisana umowa na kolejny etap budowy kanalizacji w Polance Wielkiej. Obecne zadanie brzmi pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Polanka Wielka wchodzącej w skład Aglomeracji Oświęcimskiej”,  Wykonawcą robót będzie ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNO – BUDOWLANYCH „KANBUD” Spółka Cywilna WÓJCIK JAROSŁAW, WÓJCIK ZENON z Libiąża. Przewidywany zakres wykonywanej kanalizacji przewiduje podłączenie czytaj dalej