INFORMACJA O NABORACH

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 listopada do 23 listopada 2018 roku.

Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z wymianą  zasuwy na sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej w dniu 8 listopada 2018 r w godzinach od 8,00 do 12,00. wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Słonecznej, Południowej, Nowej.
Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody.


Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu organizuje bezpłatne szkolenie dla wszystkich osób, które będą poddawały ubojowi zwierzęta gospodarskie, poza rzeźnią, do celów własnej konsumpcji domowej. Szkolenie to jest niezbędne. Powiatowy Lekarz Weterynarii  wystawi zaświadczenie o odbyciu szkolenia, za które  pobierze opłatę skarbową, która na dzień bieżący wynosi 17zł. Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt z Urzędem czytaj dalej

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej o trybie pracy w dniach 20 i 21 października 2018r.

Mając na uwadze zapewnienie możliwości rozstrzygnięć spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. (podejmowanie uchwał o skreśleniu kandydata, rozpatrywania skarg oraz udzielania pomocy obwodowym komisjom wyborczym w razie występowania nieprzewidzianych sytuacji) ustala się następujące godziny pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej:

1. Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej pełni czytaj dalej