Spotkanie informacyjne dotyczące Programu ,,Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Programu ,,Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 r. o godz. 16:00 w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Na spotkaniu przedstawione zostaną ogólne założenia programu oraz warunki niezbędne do ubiegania się i otrzymania dotacji na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz na termomodernizacje budynków jednorodzinnych.

Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan

Podsumowanie partnerskich działań dla Doliny Karpia za pośrednictwem Doliny Karpia

Stowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami
i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości ponad 5,2 mln EURO. Poprzez realizację ponad 180 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata czytaj dalej

Informacja w sprawie deratyzacji.

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o obowiązku przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego  Nr XXXIX/230/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 czerwca 2021 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Małopolskiego czytaj dalej

Zakup preferencyjny węgla

W związku z koniecznością podjęcia dalszych działań mających na celu realizację zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców gminy Polanka Wielka proszę wszystkie osoby, które są wpisane na listę w Urzędzie Gminy a już zakupiły węgiel w cenie niższej niż 2 000,00 zł, o niezwłoczne poinformowanie o tym Urzędu Gminy.

Taka aktualizacja danych jest konieczna z uwagi na fakt, że węgiel jest dostępny w okolicznych składach i można go było zakupić na wolnym rynku.

Informujemy, czytaj dalej

Komunikat Urzędu Skarbowego

Podatnicy z Małopolski zaoszczędzili ponad 162 tys. zł bez wychodzenia z domu

  • W ciągu trzech miesięcy Małopolanie otrzymali prawie 7 tys. zaświadczeń oraz 3 tysiące innych elektronicznych dokumentów z urzędów skarbowych w województwie poprzez serwis e-Urząd Skarbowy.
  • Dzięki temu na opłacie skarbowej zaoszczędzili ponad 117 tys., a kolejne 45 tys. (dla budżetu państwa) na przesyłkach pocztowych.
  • Wkrótce podatnicy na swoich kontach w e-US będą mogli przeglądać historię deklaracji, salda oraz zapłacić podatek BLIKiem.

W e-Urzędzie Skarbowym na www.podatki.gov.pl jest już dostępnych ponad 20 usług, m.in.: możliwość złożenia zeznania podatkowego (usługa Twój e-PIT), wysyłanie pism, pobieranie zaświadczeń, np. o dochodach i niezaleganiu w podatkach.

Poprzez e-US można korespondować z administracją skarbową bez opłaty skarbowej i coraz więcej Małopolan korzysta z tej formy. W skali kraju, od lipca podatnicy czytaj dalej