Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej przy ul. Pasternik w dniu 26 lipca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 12.00. wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Pasternik od numeru 14 w Polance Wielkiej.
Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan

Skarga na działalność Wójta Gminy Polanka Wielka

Odpowiedź na skargę.

Skarga wpłynęła do Urzędu Gminy Polanka Wielka w dniu 12 czerwca 2019 roku, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie. Skierowana ona została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jako właściwej do jej rozpatrzenia. Stroną skarżącą była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Wojtyły w Polance Wielkiej (SP 2). Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2019 roku, po zapoznaniu się z dokumentami w sprawie, odnośnymi przepisami ustawowymi oraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Wójta Gminy Polanka Wielka i nie uzyskaniu żadnych dowodów, ani wyjaśnień od strony skarżącej dla udokumentowania okoliczności podnoszonych w skardze, jednogłośnie wnioskowała do Rady Gminy o uznanie przedmiotowej skargi za bezzasadną.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegających się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, iż w terminie od 1 sierpnia 2019r. do 02 września 2019r. należy złożyć odpowiedni wniosek (na II termin) do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Jubileusz 100 rocznicy urodzin

W dniu 24 lipca 2019 r. w Naszej Gminie mieliśmy wspaniały Jubileusz z okazji 100  rocznicy urodzin Mieszkanki Pani Zofii Nowak. W tym ważnym dniu nie zabrakło delegacji władz samorządowych Gminy Polanka Wielka, które reprezentowali Wójt Gminy – Grzegorz Gałgan, Przewodniczący Rady – Daniel Gałgan i Kierownik USC – Barbara Klęczar. Do życzeń dołączyli się również pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wójt Gminy Polanka Wielka przekazał drobny upominek i piękny bukiet kwiatów a także listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego i Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika.

Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej przy ul. Południowej w dniu 10 lipca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Południowej, Krótkiej i Nowej w Polance Wielkiej. Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan