Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej oraz do oddania w użyczenie

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce   nieruchomościami  (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka, przeznaczonych do najmu oraz oddania w użyczenie.

Treść wykazuPobierz

Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Cichej

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od dnia 11.02.2020r.  w godzinach 7.00 do 19.00 ulica Cicha będzie zamknięta ze względu na prowadzone prace związane z budowa sieci kanalizacyjnej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Polanka Wielka

Obwieszczenie Wójta Gminy Polanka Wielka z dnia 7 lutego 2020 roku o ponownym  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.