Informacja dla mieszkańców ĆWICZENIA RENEGADE

Informujemy, że w dniach 28 – 30 maja 2019 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza „ modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut”, odwołanie alarmu „ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut”.

   Wójt Gminy
-//- Grzegorz Gałgan

 

Zebranie Wiejskie

Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Polanka Wielka, zapraszają na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku o godzinie 18.30 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Tematem głównym zebrania będzie prezentacja złożonych wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.

Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

W dniu 06 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Polanka Wielka  Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Pan ppłk Zbigniew Pustułka wraz z Wójtem Gminy Polanka Wielka Panem Grzegorzem Gałganem wręczyli srebrne medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, nadane przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom z terenu Gminy Polanka Wielka, których trzech lub więcej synów odbyło służbę wojskową.