Gmina Polanka Wielka informuje, że przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Wnioski o zakup węgla po cenie preferencyjnej można składać do dnia 10 lutego 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej ul. Kasztanowa 5.

Przypominamy, że uprawnione do takiego zakupu są gospodarstwa domowe, które:

  1. spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają kocioł wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
  2. nie kupiły wcześniej przynajmniej 3 ton węgla na cały sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 tys. zł za tonę, niezależnie od miejsca jego zakupu (np. PGG, PGE, skład węglowy).

Wniosek może złożyć osoba fizyczna mieszkająca w gospodarstwie domowym w Gminie Polanka Wielka, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla. Osoba ta musi być uprawniona do otrzymania dodatku węglowego i musi oświadczyć, że nie dokonała dotychczas zakupu przynajmniej 3 ton węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 tys. zł.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka

lub odebrać w Urzędzie Gminy i GOPS.

Wniosek można:

  1. uzupełnić i złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
  2. przesłać poprzez ePUAP na adres skrytki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Polance Wielkiej – za ważne uznaje się wnioski przesłane dokumentem podpisanym elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Wniosku nie można złożyć telefonicznie albo mailem.

UWAGA!
Zaświadczenia pobrane w ubiegłym roku w GOPS nie uprawniają do zakupu węgla w roku bieżącym. Osoby zainteresowane zakupem węgla na preferencyjnych warunkach proszone są o złożenie wniosków.

Przewidywany koszt węgla to 1700 zł brutto za tonę. UWAGA! Ta cena nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez gminę (w sąsiedniej miejscowości) do gospodarstwa domowego. Można też zamówić własny transport.