POLANIN – PISMO MIESZKAŃCÓW POLANKI WIELKIEJ

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, ul. Długa 61, tel. 33 848 84 59
Adres redakcji: ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka
e-mail:  redakcja.polanin@gmail.com   urszula.fajczyk@gmail.com   www.gckpolanka.pl

Redaguje kolegium w składzie:
Redaktor prowadzący – Urszula Fajczyk, 
Sekretarz redakcji – Aneta Odrobina,
Druk: Drukarnia Scal Bis w Tomicach