Rada gminy VIII kadencja:

Gałgan Daniel – Przewodniczący Rady Gminy,
Kościelnik Przemysław – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka przyjmują Mieszkańców (w tym w sprawach skarg i wniosków) w dniach:

środa godz. 15.00 – 16.00
piątek godz. 8.00 – 9.00

Członkowie Rady Gminy:

Bernaś Tadeusz, Dźwigońska Jolanta, Gałgan Mariusz, Hamerski Jacek, Jurecki Leszek, Knapik Iwona, Mitera Robert, Mitoraj Tadeusz, Nowak Dariusz, Pilch Marian, Romanek Tadeusz, Socha Jarosław, Szabla Jarosław.

KOMISJE RADY GMINY

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi

 1. Bernaś Tadeusz
 2. Mitoraj Tadeusz
 3. Romanek Tadeusz
 4. Kościelnik Przemysław
 5. Jurecki Leszek
 6. Pilch Marian

Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 1. Hamerski Jacek
 2. Dźwigońska Jolanta
 3. Knapik Iwona
 4. Nowak Dariusz
 5. Robert Mitera

Komisja Rewizyjna

 1. Szabla Jarosław
 2. Gałgan Mariusz
 3. Hamerski Jacek
 4. Socha Jarosław
 5. Jurecki Leszek

Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Kościelnik Przemysław
 2. Knapik Iwona
 3. Gałgan Mariusz
 4. Szabla Jarosław
 5. Dźwigońska Jolanta

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Pilch Marian
 2. Romanek Tadeusz
 3. Bernaś Tadeusz
 4. Nowak Dariusz
 5. Mitoraj Tadeusz