URZĄD GMINY POLANKA WIELKA

32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 61
tel. 33 848 80 08, 33 848 82 77
fax: 33 848 80 09

e-mail:
wojt@polanka-wielka.pl
gmina@polanka-wielka.pl

ePuap:

/gmina/SkrytkaESP

Urząd Gminy – Dochody.
Konto: 34 8110 1023 2007 0341 0838 0011

Dane do faktur:
Gmina Polanka Wielka
ul. Długa 61
32-607 Polanka Wielka
NIP: 549 21 99 463

Urząd Gminy czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00 – 15.00
środa: 7.00 – 16.00
piątek: 7.00 – 14.00

Władze Gminy:
Wójt – Grzegorz Gałgan tel. 533 544 406
Sekretarz – Urszula Potoczny
Skarbnik – Irena Grzesło

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców (w tym w sprawach skarg i wniosków) w godzinach pracy urzędu.

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy:

Nr pokojuDziałNr telefonu
16Wójt – Grzegorz Gałgan
w. 30
14Sekretarz Gminy – Urszula Potoczny
w. 32
10Skarbnik Gminy – Irena Grzesłow. 35
15Ochrona środowiska, Ekodoradca – Kamila Augustyn
w. 40
13Kancelaryjno – administracyjna obsługa urzędu i organów gminy – Aneta Zemław. 31
12
Płace – Jolanta Chowaniec
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne – Artur Pala
w. 33
11
Księgowość budżetowa – Urszula Żołneczko
Księgowość oświatowa – Małgorzata Podziemska
w. 34
w. 43
9
USC, ewidencja ludności, dowody osobiste – Barbara Klęczarw. 36
7Księgowość podatkowa – Marta Godek
Wymiar podatków i opłat – Lucyna Jankowska
w. 45
w. 46
6Zamówienia publiczne, ewidencja działalności gospodarczej – Anna Stąpór
Informatyk – Mirosław Ziaja
w. 39
w. 44
5Infrastruktura komunalna – Natalia Jarzynaw. 42
4
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami – Anna Cholewaw. 41
3Sprawy inwestycyjne – budowlane – Jolanta Kozaw. 38