URZĄD GMINY POLANKA WIELKA

32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 61
Tel. 33 848 80 08, 33 848 82 77
Fax: 33 848 80 09

e-mail:
wojt@polanka-wielka.pl
gmina@polanka-wielka.pl

Urząd Gminy – Dochody.
Konto: 34 8110 1023 2007 0341 0838 0011

Dane do faktur:
Gmina Polanka Wielka
ul. Długa 61
32-607 Polanka Wielka
NIP: 549 21 99 463

Urząd Gminy czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00 – 15.00
środa: 7.00 – 16.00
piątek: 7.00 – 14.00

Władze Gminy:
Wójt – Grzegorz Gałgan tel. 533 544 406
Sekretarz – Urszula Potoczny
Skarbnik – Irena Grzesło

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy:

Nr pokojuDziałNr telefonu
16Wójt – Grzegorz Gałgan
w. 31
14Sekretarz Gminy – Urszula Potoczny
w. 32
10Skarbnik Gminy – Irena Grzesłow. 35
15Ochrona środowiska – Michał Kryniewski
w. 40
13Kancelaryjno – administracyjna obsługa urzędu i organów gminy – Aneta Zemła
w. 30
12Zamówienia publiczne, ewidencja działalności gospodarczej – Anna Stąpórw. 33
11
Księgowość budżetowa – Urszula Żołneczkow. 34
9
USC, ewidencja ludności, dowody osobiste
 – Barbara Klęczar
w. 36
7Księgowość podatkowa – Marta Godek
Wymiar podatków i opłat – Lucyna Jankowska
w. 46
4
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami – Anna Szypuław. 41
3 Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne, infrastruktura komunalna – Zdzisław Nikliborc
Sprawy inwestycyjne – budowlane – Jolanta Koza
w. 38