Obwieszczenie Wójta Gminy Polanka Wielka

Obwieszczenie Wójta Gminy Polanka Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja o przerwach w dostawie wody.

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z wymianą uszkodzonej sieci wodociągowej przy ul. Zatorskiej w dniu 4 grudnia 2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Zatorskiej od posesji 23 do posesji 81 w Polance Wielkiej.

Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwą w dostawie wody.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan

Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z wymianą uszkodzonej sieci wodociągowej przy ul. Zatorskiej w dniu 26 listopada 2019 r.   w godzinach od 8,00 do 15,00. wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Zatorskiej od posesji 23 do posesji 81 w Polance Wielkiej.

Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwą w dostawie wody.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan

Zobacz więcej aktualności