Obowiązek zgłoszenia pieca – CEEB

Właściciel nieruchomości na której znajduje się źródło ciepła (kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy, kominek, koza, piec kaflowy, trzon kuchenny, piecokuchnia, kocioł olejowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne do c.w.u) zobowiązany jest złożyć deklarację dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. >DEKLARACJA<

Deklaracje można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Polanka Wielka w godzinach pracy urzędu
lub online KLIKNIJ TUTAJ

Możliwe przerwy w dostawie wody

W związku z awarią głównej sieci wodociągowej przy ul. Stawowej, dnia 5 sierpnia 2022 r. do godz. 17:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ul. Kasztanowej, Rolnej i Stawowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy do Osieka!

W ramach akcji „Poznajemy Małopolskę Zachodnią” zapraszamy dzisiaj do gminy Osiek, która składa się z dwóch sołectw: Osieka i Głębowic. Osiek jest siedzibą gminy i ma bogato rozbudowaną infrastrukturę oraz bazę rekreacyjno-sportową. https://osiek.pl/
Do rozpoznawalnych zabytków gminy należy stary, drewniany kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła. Wybudowany w stylu późnogotyckim stanowi jeden z najcenniejszych drewnianych zabytków sakralnych na pograniczu śląsko-małopolskim.
Kolejnym czytaj dalej

Przerwy w dostawie wody

W związku z awarią głównej sieci wodociągowej przy ul. Długiej, dnia 4 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ul. Długiej 78-336 (numery parzyste) i 111-295 (numery nieparzyste), ul. Sportowej, ul. Miodowej 1-9, ul. Wąskiej oraz ul. Różanej.

Za utrudnienia przepraszamy.

W ramach akcji „Poznajemy Małopolskę Zachodnią” zapraszamy do Gminy Przeciszów!

Atrakcjami tej Gminy są:
REZERWAT PRZYRODY W PRZECISZOWIE.
Został utworzony w 1995 roku w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych wielogatunkowego lasu grądowego oraz licznych gatunków chronionych flory i fauny.
Kompleks stawów hodowlanych „Przyręb” . Szatę roślinna stawów tworzą m.in. zespół trzcin i oczeretów oraz szuwary wielkoturzycowe.
Istotnym elementem w sieci ECONET-POLSKA o znaczeniu krajowym i międzynarodowym jest dolina Wisły czytaj dalej

Przerwy w dostawie wody

W związku z awaria sieci wodociągowej przy ul. Północnej w Polance Wielkiej dnia 2 sierpnia 2022 r. w godzinach od 14:00 do 17:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ul. Długiej 2-6 (numery parzyste) i  5-17 (numery nieparzyste) oraz ul. Stromej 1.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zobacz więcej aktualności