Komunikat o zamknięciu Urzędu Gminy Polanka Wielka dla bezpośredniej obsługi klienta

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 w celu ograniczania ryzyka zarażenia się koronawirusem od dnia 29 marca br. do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Polanka Wielka.

Kontakt osobisty z pracownikami Urzędu będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (zgłoszenie zgonu, odbiór nowego dowodu osobistego tylko w przypadku upływu terminu ważności starego czytaj dalej

Informacja o przerwach w dostawie wody – aktualizacja na 10.05.2021

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z wykonaniem przyłączy do sieci wodociągowej przy ul. Północnej  w dniu 10 maja 2020 r. wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Północnej w Polance Wielkiej.

Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan

Zapraszamy do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Polanka Wielka na lata 2021 – 2030.

Szanowni Państwo,Gmina Polanka Wielka przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 – 2030, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Polanka Wielka polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2030 roku.

W związku z tym, zwracamy się do wszystkich Mieszkańców gminy z prośbą o wypełnienie ankiety, która znajduje się pod linkiem czytaj dalej

Ogłoszenie Wójta Gminy Polanka Wielka

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza nabór na na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Polanka Wielka – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – inspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw
obronnych i obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 39/2021 w sprawie naboru
Pobierz Ogłoszenie o naborze
Pobierz Kwestionariusz kandydata na pracownika
Pobierz Oświadczenie dla kandydata obiegającego się o prace
Pobierz Oświadczenie RODO
Pobierz

Odbiór odpadów komunalnych

Przypomina się, że w drugim terminie odbioru odpadów w miesiącu (w kwietniu to jest 28-30.04.2021r.) odbierane są tylko niesegregowane odpady komunalne oraz bioodpady.

Odpady segregowane odbierane są w pierwszym terminie odbioru odpadów w miesiącu.

Zobacz więcej aktualności