Podsumowanie miejsko-gminnych manewrów służb ratowniczych

W dniu 11 czerwca 2024 roku na terenie miejscowości Polanka Wielka w godzinach 11:00 – 14:00 odbyły się miejsko-gminne manewry służb ratowniczych.

Scenariusz przewidywał w pierwszej fazie ćwiczeń wypadek drogowy, gdzie pojazd jadący z kierunku ul. Kasztanowej wjeżdża w grupę młodzieży przebywającą w rejonie pump tracku. W wyniku tego zdarzenia poszkodowanych zostaje pięć osób. Kolejno kierowca odjeżdża z miejsca zdarzenia i udaje się w kierunku ośrodka zdrowia w Polance czytaj dalej

Budżet Obywatelski. Masz dwa głosy! Mieszkańcy Małopolski zdecydują na co przeznaczyć 16 mln zł.

Drodzy Mieszkańcy przypominamy, że do 14 czerwca można głosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego.

Oddajcie swój głos na projekt MZA 31

Kolejny raz możemy wspierać inicjatywy lokalne. W tegorocznym Budżecie Obywatelskim województwa małopolskiego z subregionu Małopolski Zachodniej możemy oddać głos na projekt lokalny pod nazwą  - MZA 31

Szanowni mieszkańcy – aktualizacja

W dniu  11 czerwca 2024 roku w godzinach 11:00 – 15:00 na terenie Polanki Wielkiej w rejonie parku  rekreacyjnego ,  Pumptrucku oraz Ośrodka Zdrowia będą odbywały się manewry służb ratowniczych.

W związku  z powyższym  w dniu 10 czerwca 2024 roku od godziny 22:00 do  dnia 11 czerwca 2024 roku godziny  15:00 będzie nieczynny parking dla samochodów przy  Pumptrucku, jak również w godzinach 11:00 – 14:00 mogą występować utrudnienia czytaj dalej

Kontrole zbiorników bezodpływowych.

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2), 3a) i 3b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości czytaj dalej

Raport o stanie gminy za 2023 rok

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawił Radzie Gminy Polanka Wielka Raport o stanie gminy za 2023 rok. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi, tj. w dniu 19 czerwca 2024 roku. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos czytaj dalej

Zobacz więcej aktualności