Kolejne dofinansowanie na remonty dróg.

W dniu 19 września 2019 roku w budynku Starostwa Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski, wręczył symboliczne czeki z kwotami dofinansowania na ręce starosty i włodarzy gmin.

Gmina Polanka Wielka otrzymała dofinansowanie na modernizację ulicy Cichej w ciągu drogi gminnej w Polance Wielkiej, remont odcinka o długości 0,11 km, wartość zadania 352 tys. zł, dofinansowanie 176 tys. zł (50 procent).

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 28 września  do 5 października  2019 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez zrzucenie szczepionki  z samolotu  oraz jej ręczne wyłożenie.

KomunikatPobierz Wskazówki dla mieszkańcówPobierz

Historia zaklęta w kronikach

W sobotę, 7 września br. w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej odbył się Wojewódzki Konkurs Kronik i Monografii Ochotniczych Straży Pożarnych pt. „Historia zaklęta w kronikach”. Swoje kroniki zaprezentowały cztery  Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i osiemnaście Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa małopolskiego.

Gmina Polanka Wielka i Gmina Wągrowiec – partnerami

W dniach 31 sierpnia i 1 września 2019 roku, delegacja władz samorządowych Gminy Polanka Wielka wraz z miejscową orkiestrą dętą pod batutą Mariusza Płonki gościła w gminie Wągrowiec (woj. Wielkopolskie). Wizyta ta miała wiele celów, które zostały dniem 1 września zwieńczone uroczystościami dożynkowymi, w których od samego rana brała udział Polańska Orkiestra. Zgodnie z tradycją jaka od lat odbywa się w Polance Wielkiej orkiestra rozpoczęła objazd po terenie sołectwa Łekno – przybliżając lokalne zwyczaje, a następnie przewodniczyła w korowodzie dożynkowym.

Zobacz więcej aktualności