Krótki opis:

Przedmiot zadania: organizacja i przeprowadzenie przez Wnioskodawcę: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej (GCK) w 2023 r. serii wydarzeń kulturalnych połączonych z działaniami edukacyjno – animacyjnymi przez pryzmat obiektów sakralnej architektury drewnianej tworzących Beskidzkie Muzeum Rozproszone (jeden z obiektów tego muzeum znajduje się w Polance Wielkiej).

Dzięki podróży – rozumianej w sposób dosłowny i przenośny – po drewnianych, zabytkowych budowlach przysiadłych w beskidzkim krajobrazie małopolskiej wsi można odbyć pasjonującą wędrówkę w świat piękna, sacrum i głębokich przeżyć. Wg słów pełnomocnika Muzeum – ks. dr. Szymona Tracza: „zastosowane rozwiązanie (por. stworzenie tego typu Muzeum) jest podejściem nowatorskim; takiego muzeum rozproszonego do tej pory w wymiarze sztuki sakralnej w naszej Ojczyźnie nie zrobiono.”

Wnioskodawca wykorzystując odrestaurowane obiekty drewnianej sztuki sakralnej tworzące Muzeum Rozproszone usytuowane na obszarze Małopolski Zachodniej, w tym na obszarze działania Wnioskodawcy, chce aktywnie i realnie zwiększyć obecność kultury w życiu wiejskich społeczności lokalnych oraz uświadomić i pokazać, że tożsamość kulturalna może być wciągająca i niezmiernie ciekawa. W ramach zadania zaplanowano wydarzenia, tj. swoisty plener, w trakcie których nastąpi prezentacja

odrestaurowanych w sposób niezwykle spektakularny obiektów, składających się na Muzeum Rozproszone (MuRo).  Wydarzenia te, mając „w tle” obiekt muzealny usytuowany w Polance Wielkiej, propagować będą folklor lokalny (który na wsi nierozerwalnie związany jest z sacrum), zakładając jednocześnie interdyscyplinarne przybliżenie historii i kultury, w której na przestrzeni wieków w bezpośrednim otoczeniu Kościoła Św. Mikołaja (obiekt z XVI w. wpisany do Małopolskiego Rejestru Zabytków) uczestniczyli mieszkańcy Polanki Wielkiej. W wyniku realizacji zadania zostanie wydana publikacja dystrybuowana bezpłatnie jako zachęta do udziału w kulturalnym „sacrum”.