Akcja promocyjna #OdkrywamySkarbyDolinyKarpia

Na terenie Doliny Karpia występuje m.in. obszar Natura 2000 „Wiśliska”. Obejmuje on system trzech starorzeczy rzeki Wisły (tzw. wiślisk). W skład systemu wchodzą wiślisko Miejsce, Oko i Krajskie. Zbiorniki są częściowo ze sobą połączone, a starorzecze Miejsce jest połączone rowem z rzeką Wisłą. Wszystkie trzy starorzecza są typowo wykształconymi, dojrzałymi ekosystemami wodnymi. W wiśliskach można wyróżnić strefowe pasy roślinności w zależności od głębokości czytaj dalej

Akcja promocyjna #OdkrywamySkarbyDolinyKarpia

W ramach akcji promocyjnej #OdkrywamySkarbyDolinyKarpia kontynuujemy tematykę związaną z przyrodą Doliny Karpia. Na jej terenie występuje m.in. obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”. Obszar ten obejmuje największe kompleksy stawów na Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej: Spytkowice, Przeręb, Bugaj oraz dolinę rzeki Skawy. Obecnie prowadzona jest tu intensywna hodowla ryb, ale wiele zbiorników jest mocno zarośniętych roślinnością wodną. W ostoi znajdują się żwirownie czytaj dalej