W ramach akcji promocyjnej #OdkrywamySkarbyDolinyKarpia kontynuujemy tematykę związaną z przyrodą Doliny Karpia. Na jej terenie występuje m.in. obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”. Obszar ten obejmuje największe kompleksy stawów na Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej: Spytkowice, Przeręb, Bugaj oraz dolinę rzeki Skawy. Obecnie prowadzona jest tu intensywna hodowla ryb, ale wiele zbiorników jest mocno zarośniętych roślinnością wodną. W ostoi znajdują się żwirownie z wyspami, chętnie zasiedlanymi przez ptaki. Występuje tutaj co najmniej 17 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, dla których wyznacza się ostoje sieci Natura 2000 oraz 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (PCKZ). Stawy te to jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych podgorzałki. Lęgną się tutaj również inne gatunki zagrożone w Europie: mewa czarnogłowa, rybitwa białowąsa (PCKZ), rybitwa rzeczna, bąk (PCKZ), bączek (PCKZ), kropiatka, zielonka (PCKZ), rybitwa czarna oraz podróżniczek.

Kropiatka (Porzana porzana) wierzch i boki ciała ma oliwkowe, a część głowy i pierś niebieskawe. Całe upierzenie pokryte jest drobnymi, białymi plamkami i kreskami, a wierzch pokryty jest dużymi, ciemnymi plamami. Ptak jest trudny do zaobserwowania, gdyż nawet zaskoczony nie decyduje się na użycie skrzydeł, a czym prędzej, pod osłoną roślinności, ucieka na piechotę z zagrożonego miejsca. W sezonie lęgowym obecność swą zdradza specyficznym głosem godowym, który przypomina rytmiczne kapanie wody, a słyszane jest
z odległości nawet 2 km.

Kropiatka preferuje podlane obficie wodą turzycowiska i podmokłe, zabagnione łąki, najchętniej na terenach zalewowych rzek. Zasiedla też wypłycone fragmenty różnego rodzaju zbiorników wodnych z rozwiniętą roślinnością nadwodną wśród której pędzi skryty tryb życia. Jednocześnie ptak ten wyraźnie unika szuwaru trzcinowego. Od maja do czerwca składa 8-12 jaj, wysiadywanych przez niecałe 3 tygodnie. Po 2-3 dobach pisklęta opuszczają już na cały dzień gniazdo, by żerować z dorosłymi. Gniazdo ma kształt płytkiej czary
i umieszczone jest w gęstej roślinności, zwykle tuż nad wodą.

Warto wiedzieć:

Pisklęta wylęgają się z jaj w dużych odstępach czasu i przez to różnią się nieco wiekiem.
W tej sytuacji, pierwsze z nich spędzają już czas poza gniazdem, i tą część wodzi i karmi samiec, a pozostałe, młodsze rodzeństwo ciągle jest razem z samicą w gnieździe.

Atlas ptaków spotykanych w Dolinie Karpia można pobrać ze strony:
www.dolinakarpia.eu/blog/materialy-informacyjno-promocyjne-o-dolinie-karpia/

Zdjęcia i opis kropiatki: Marcin Karetta