W dniu 16 stycznia 2023 roku o godzinie 19.30, w małej sali OSP Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodniczący Komisji
/-/ Przemysław Kościelnik