Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku.