Prace remontowe na ul. Zatorskiej

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od dnia 30.09.2019r. rozpoczynają się prace remontowe na drodze wojewódzkiej 949 ul. Zatorska w Polance Wielkiej. Zakres prac będzie polegał m.in. na przebudowie 314 metrów ul. Zatorskiej (poszerzenie jezdni) i budowie chodnika jednostronnego o szer. 2,00 m. Zadanie będzie wykonane ze środków Budżetu Obywatelskiego (dzięki głosom oddanym przez mieszkańców na to zadanie w 2018r.) oraz współfinansowaniu inwestycji przez Zarząd czytaj dalej

Rusza przebudowa ul. Zatorskiej

Dnia 12.09.2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy na ul. Zatorskiej. Zakres prac będzie polegał m.in. na przebudowie 314 metrów ul. Zatorskiej (poszerzenie jezdni) oraz budowie chodnika jednostronnego o szer. 2,00 m. Zadanie będzie wykonane ze środków Budżetu Obywatelskiego (dzięki głosom oddanym przez mieszkańców na to zadanie w 2018 r.) oraz współfinansowaniu inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ZDW)  i Gminę Polanka Wielka.

Nowy samochód dla OSP Polanka Wielka w ramach programu “Bezpieczna Małopolska 2019”

Województwo Małopolskie udzieliło Gminie Polanka Wielka pomocy finansowej w wysokości 50 000 zł  z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej. Dzięki przyznanym środkom Ochotnicza Straż Pożarna w Polance Wielkiej mogła zakupić nowy samochód ratowniczo gaśniczy.

Oficjalne przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego nastąpi 5 października 2019 o godzinie 13:00 na placu obok Ochotniczej Straży Pożarnej czytaj dalej

Kolejne dofinansowanie na remonty dróg.

W dniu 19 września 2019 roku w budynku Starostwa Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski, wręczył symboliczne czeki z kwotami dofinansowania na ręce starosty i włodarzy gmin.

Gmina Polanka Wielka otrzymała dofinansowanie na modernizację ulicy Cichej w ciągu drogi gminnej w Polance Wielkiej, remont odcinka o długości 0,11 km, wartość zadania 352 tys. zł, dofinansowanie 176 tys. zł (50 procent).

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 28 września  do 5 października  2019 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez zrzucenie szczepionki  z samolotu  oraz jej ręczne wyłożenie.

KomunikatPobierz Wskazówki dla mieszkańcówPobierz

Historia zaklęta w kronikach

W sobotę, 7 września br. w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej odbył się Wojewódzki Konkurs Kronik i Monografii Ochotniczych Straży Pożarnych pt. „Historia zaklęta w kronikach”. Swoje kroniki zaprezentowały cztery  Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i osiemnaście Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa małopolskiego.