Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 6 maja 2019 roku o godz. 15.30, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław Szabla

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Krakowie III

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Polanka Wielka obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia czytaj dalej

Wymagania uchwały antysmogowej

Zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą antysmogową od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu. Obowiązuje także zakaz spalania węgla o udziale frakcji 0-3 mm powyżej 15% oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%. Dla istniejących kotów pozaklasowych zakaz eksploatacji zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 roku, a dla kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2027 roku.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  (MPiT) przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń. Działanie to ma celu poprawę przejrzystości obrotu gospodarczego i uniknięcie problemów w kontaktach z urzędami (Urząd Skarbowy, ZUS) lub kontrahentami. Problem dotyczy ok. 2 tys. przedsiębiorców, co stanowi poniżej 0,1% wszystkich zarejestrowanych w CEIDG.

INFORMACJA w sprawie deratyzacji

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka.

Pełna treść informacjiPobierz