Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Szef Wojskowego  Centrum  Rekrutacji  w Oświęcimiu informuje, że w związku z planem  zwiększenia liczebności  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  w najbliższych  latach,  a co  za tym idzie  zwiększeniem  liczby pozyskiwanych  ochotników do  służby  wojskowej istnieje możliwość  podjęcia
Dobrowolnej Zasadniczej  Służby  Wojskowej.

Korzyści   wynikające z podjęcia służby  to :

–  miesięczne uposażenie w wysokości  4560 zł od pierwszego dnia czytaj dalej

Zmiana wejścia do budynku Urzędu Gminy Polanka Wielka

Uprzejmie informujemy, że od dnia 6 grudnia 2022 roku (tj. wtorek) główne wejście do budynku Urzędu Gminy Polanka Wielka zostanie zamknięte z powodu rozpoczynających się prac budowlanych związanych z jego modernizacją.

Wejście do Urzędu Gminy, banku oraz poczty będzie możliwe poprzez bibliotekę Gminnego Centrum Kultury.

 Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem w drodze bezprzetargowej

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka, przeznaczonych do dzierżawy, najmu.

Treść wykazuPobierz

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan

Sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego

W nawiązaniu do poprzedniego ogłoszenia (link) przypominamy wszystkim zainteresowanym zakupem węgla na preferencyjnych warunkach o konieczności złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu (wnioski należy składać w GOPS).

Jednocześnie informujemy, że z rozeznania wykonanego przez Urząd Gminy wynika, iż w okolicznych składach (powiat oświęcimski, powiat wadowicki) dostępny jest – w cenie poniżej 2 tys. zł/tonę czytaj dalej

Sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że sprzedaż paliwa stałego (węgla kamiennego) w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy będzie prowadzona przez inny podmiot będący pośredniczącym podmiotem węglowym.

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Polanka Wielka będą mogli zakupić węgiel kamienny po przedstawieniu temu podmiotowi zaświadczenia, potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa czytaj dalej