Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 r.

Wójt Gminy Polanka Wielka przypomina o konieczności złożenia do dnia 31.01.2020 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku w prowadzonym na terenie Gminy Polanka Wielka punkcie sprzedaży.

Stosowny wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia:

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowychPobierz

można go również znaleźć na stronie:

https://polanka-wielka.pl/urzad-gminy/dzialalnosc-gospodarcza/

Gospodarka odpadami – zmiany w 2020 roku

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęta przez parlament i podpisana przez Prezydenta RP niesie za sobą wiele zmian. Jedną z nich jest zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zgodnie z którym wprowadzono zmiany dla mieszkańców Gminy Polanka Wielka. Zmiany od 2020 roku to: