Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej przy ul. Południowej w dniu 10 lipca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Południowej, Krótkiej i Nowej w Polance Wielkiej. Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan

Nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Podatnicy są zobowiązani złożyć informację lub deklarację podatkową w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Rodzina 500+

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje  na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca 2019 r.(poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej w GOPS Polanka Wielka ul. Długa 61.

We wniosku na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 należy uwzględnić wszystkie czytaj dalej

Dobry start

Już po raz drugi program „Dobry Start” będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej. Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2019 r.  drogą elektroniczną. Wnioski papierowe będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od  1 sierpnia 2019 r.

Komu przysługuje?

Świadczenie „DOBRY START” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, z wyjątkiem czytaj dalej