Posiedzenie Komisj Rewizyjnej

W dniu 15 marca 2017 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie
Gminy
Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla

Promesa na przebudowę ul. Ogrodowej

W dniu 10 marca 2017 roku na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu Wojewoda Małopolski wręczył Wójtowi Gminy Polanka Wielka promesę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K 510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+000 do km 0+999”

UWAGA!!! ZAKAZ UTRZYMYWANIA DROBIU NA ZEWNĄTRZ OBOWIĄZUJE NADAL!!!

Informacja w sprawie występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N8.(stan na 28.02.2017r.) Problem dotyczący występowania grypy u ptaków (HPAI – H5N8) w dalszym ciągu jest poważny!

Obecnie potwierdzonych zostało w Polsce 59 ognisk grypy u ptactwa hodowlanego oraz 61 przypadków grypy u ptactwa dzikiego, w tym 7 ognisk grypy ptaków w województwie małopolskim.

Dnia 20 grudnia 2016r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem w sprawie zarządzenia środków związanych czytaj dalej

Spotkanie informacyjne w Dolinie Karpia

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na spotkanie w ramach *Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku “LSR w 2017″*, które odbędzie się dnia 28 lutego 2016 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Spotkanie skierowane będzie przede wszystkim do osób chcących *założyć bądź rozwinąć działalność gospodarczą* na terenie Doliny Karpia w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 czytaj dalej

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

O premię będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy oraz małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu KRUS, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wsparcie może być przyznane również tym, czytaj dalej

Konsultacje

Wójt Gminy Polanka Wielka działając na podstawie Uchwały Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddaje pod konsultację projekt
czytaj dalej