Apel Państwowej Straży Pożarnej oraz Wójta Gminy Polanka Wielka o nie wypalanie traw

Zgodnie z zasadami wiedzy agrotechnicznej wysoka temperatura nie użyźnia
gleby, a wręcz przeciwnie – wyjaławia ją, zatem nie jest to skuteczny
sposób eliminacji niepożądanych roślin i odnawiania łąk. Corocznie około
95 % wszystkich pożarów lasów wiązać należy z nieodpowiedzialnością
człowieka, w tym z wypaleniem okolicznych łąk i pastwisk.

Wystarczy chwila nieuwagi (lub co gorsza celowe działanie) i dochodzi do pożarów, których czytaj dalej

Informacja

W dniu 30 marca 2018 roku Urząd Gminy Polanka
Wielka czynny będzie do godziny 12.00. Za utrudnienia
przepraszamy.

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

W miesiącu marcu do 26 kwietnia 2018 r na terenie powiatu oświęcimskiego odbywa się kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację prowadzi Powiatowa komisja Lekarska dla Powiatu Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu Rynek Główny 12. Zgodnie z planem pracy komisji, dla osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Polanka Wielka, termin ten wyznaczono na dzień 24 kwietnia 2018 roku.
Jednocześnie informuje się czytaj dalej

NABÓR W DOLINIE KARPIA

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne
nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9-23 kwietnia 2018 roku.

POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY

W dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 18.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury oraz Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski

INFORMACJA w sprawie deratyzacji.

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r. opublikowaną czytaj dalej