Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne na temat:

„Zasady ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 marca br.”

Termin  i miejsce szkolenia:

25 lutego 2015 r. godz. 11.00
16 marca 2015r godz. 15.30

klasopracownia – I piętro Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł.Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu ul. Nojego czytaj dalej

Wymiana kotłów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Polanka Wielka

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że gmina po raz kolejny zamierza przystąpić do Programu PONE realizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie, w związku z tym w terminie do 28.02.2018 r. przyjmowane będą wnioski o dotację na wymianę istniejącego kotła na paliwo stałe na nowe zgodne z wytycznymi ekoprojektu.

Dodatkowe informacje dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 15
u koordynatora programu – Łukasz Brózda nr tel. 691 960 419
oraz na stronie WFOŚiGW w Krakowie

czytaj dalej

Spotkanie informacyjne “LSR w 2018”

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zaprasza na spotkanie w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku “LSR w 2018”, które odbędzie się 14 lutego (środa) 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej, ul. Długa 61. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00.

Kampania informacyjna “LSR w 2018”

Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku “LSR w 2018”, informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.

NABÓR W DOLINIE KARPIA

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 12 lutego do 28 lutego 2018 roku.

Obwieszczenie OŚ.6220.3.2017.KŻ z dnia 30.01.2018 r.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l)  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w nawiązaniu do pisma Regionalnego Dyrektora czytaj dalej