INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej o trybie pracy w dniach 20 i 21 października 2018r.

Mając na uwadze zapewnienie możliwości rozstrzygnięć spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. (podejmowanie uchwał o skreśleniu kandydata, rozpatrywania skarg oraz udzielania pomocy obwodowym komisjom wyborczym w razie występowania nieprzewidzianych sytuacji) ustala się następujące godziny pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej:

1. Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej pełni czytaj dalej

„ŚLADAMI GWIEZDNYCH WOJEN”

30 września na terenie Parku Rekreacyjnego w Polance Wielkiej odbył się Ekofestyn ph: „Śladami Gwiezdnych Wojen”.Coroczną tradycją był pokaz mody ekologicznej prezentowany przez uczniów należących do Klubu Młodego Ekologa, a który nawiązywał do epizodów “Gwiezdnych Wojen”.

Piknik rozpoczęto od powitania wszystkich mieszkańców, uczniów, pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego oraz obecnych zaproszonych gości: Wójta Gminy – czytaj dalej

KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA GMINY POLANKA WIELKA

W dniu 18 października 2018 roku Gmina Polanka Wielka otrzymała promesę na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to dofinansowanie na rewitalizację terenów dawnego centrum handlowego w Polance Wielkiej.

Wartość otrzymanego dofinansowania to 499 330,00 złotych.

Informacja o uprawie maku w 2019 roku

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje, że na uprawę maku i konopi włóknistych wymagane jest posiadanie zezwolenia Wójta Gminy. Do tego zobowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1030 ze zm.).
Rolnicy zainteresowani uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2019 roku, proszeni są o zgłoszenie na piśmie areału do uprawy, w  terminie do dnia 26 października  br czytaj dalej

Operator Numeru Alarmowego 112 będzie obsługiwał numer alarmowy 997

   

Od 1 października 2018 roku o godz. 10 rozpocznie się proces przejmowania obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie obsługujący obecnie numer alarmowy 112.

Proces przełączania numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego w całym kraju rozpoczął się w kwietniu i będzie trwał do grudnia br. Wcześniej obsługę numeru alarmowego 997 rozpoczęły CPR m.in. w województwach: śląskim, opolskim, czytaj dalej

Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z wymianą  zasuwy na sieci  wodociągowej przy ul. Leszczynowej w dniu 3 października 2018 r.  w godzinach od 8.00 do 12.00. wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Górnej Polanki i Pasternika.
Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan