AWARIA WODY

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 roku mieszkańcy ulicy Słonecznej mogą mieć problemy z dostawą wody. Problem ten jest spowodowany wynikłą awarią sieci wodociągowej.

Informacja o zmianie adresu strony internetowej i BIP Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu.

Z dniem 1 czerwca 2017r. nastąpiła zmiana adresu strony internetowej i BIP tutejszego Urzędu. Obecnie funkcjonuje pod nowym adresem:

www.malopolskie.kas.gov.pl. Jest to platforma obsługująca wszystkie jednostki Krajowej Administracji Skarbowej w województwie małopolskim tj. Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie, Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie wraz z delegaturami oraz wszystkie małopolskie urzędy skarbowe.

UWAGA – zmiany w przepisach o usuwaniu drzew

Wójt Gminy Polanka Wielka   uprzejmie informuje, że z dniem 17 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 r., poz.1074).

Ustawa ta wprowadza niżej opisane odstępstwa od zasady, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia odpowiednio:  Wójta , Burmistrza, Prezydenta.

Zgodnie z nowymi przepisami każde  zamierzenie usunięcia drzewa z czytaj dalej

Posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i Kultury

W dniu 13 czerwca 2017 roku o godzinie 8.30, w jednostkach oświatowych odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i
Kultury. Komisja rozpocznie swoje posiedzenie w Szkole Podstawowej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski

Informacja dla mieszkańców

W dniach 6 – 8 czerwca br. (termin zapasowy 9 czerwca br.) zostanie przeprowadzone ćwiczenie systemu alarmowania  z użyciem akustycznego sygnału alarmowego. W tym dniach zostaną uruchomione syreny alarmowe, które wygenerują sygnał ogłoszenie alarmu o zagrożeniu atakiem z powietrza„ modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut”, odwołanie alarmu „ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut”.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan