Wójt Gminy Polanka Wielka działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka,  przeznaczonych do najmu.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan