W dniu 09.02.2022r. w Urzędzie Gminy Polanka Wielka została podpisana umowa na „Modernizację dróg gminnych na terenie gminy Polanka Wielka” dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiającego: Gminę Polanka Wielka reprezentował Wójt Gminy Polanka Wielka Grzegorz Gałgan oraz Skarbnik Gminy Polanka Wielka Irena Grzesło. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych została firma WIKOS FRESH reprezentowana przez Michała Strzelca.

Zadanie inwestycyjne dotyczy modernizacji 8 dróg gminnych: ul. Północnej, ul. Krótkiej, ul. Szczytowej, ul. Jodłowej, ul. Południowej, drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia, ul. Spółdzielczej oraz ul. Leśnej. Łącznie odbudowane zostanie ponad 3 km dróg gminnych.   

Zakończenie robót planowane jest we wrześniu 2022 roku.

Wartość Umowy to: 4 364 492,04 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4 146 267,44 zł.

Wkład własny Gminy Polanka Wielka: 218 224,60 zł.