Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Informacje o naborze