Raport o stanie gminy

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawił Radzie Gminy Polanka Wielka Raport o stanie gminy
za 2022 rok. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi, tj. w dniu 31 maja 2023 roku. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy.

czytaj dalej

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie zmiany uchwały Nr LV/323/2022 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Zgodnie Uchwałą Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami czytaj dalej

Nowe stawki dopłat do zbóż oraz rzepaku i rzepiku.

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych czytaj dalej

Modernizacja odbiorników energetycznych na poziomie Gminy Polanka Wielka mająca na celu racjonalizację zużycia energii na terenie Gminy

W dniu dzisiejszym tj. 22.05.2023r. została podpisana kolejna umowa na inwestycje budowlaną, która finansowana jest z „Polskiego Ładu”. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja odbiorników energetycznych na poziomie Gminy Polanka Wielka mająca na celu racjonalizację zużycia energii na terenie Gminy”, polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z opraw sodowych na oprawy LED z gniazdami oraz sterownikami systemu sterowania; inwestycja obejmuje również modernizację oświetlenia czytaj dalej

Trenuj jak żołnierz

„Trenuj jak żołnierz” to rozszerzona wersja projektu „Trenuj z wojskiem”. W tej odsłonie każdy ochotnik może się zgłosić na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w formule zapoznania z wojskiem i nabycia podstawowych umiejętności wojskowych i obronnych. Ta edycja będzie podzielona na 2 etapy – pierwszy to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, a drugi to 14-dniowe szkolenie w wakacje. Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych czytaj dalej

Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku

Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku

Szanowni Państwo,

w celu promowania obronności oraz kształtowania świadomości obronnej społeczeństwa ruszył nowy projekt bezpłatnych szkoleń pn. „Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku”.  Szkolenia z doświadczonymi żołnierzami – instruktorami odbywać się będą w wybrane soboty lub niedziele wiosną i latem w parkach miejskich, na plażach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całej Polski. Zajęcia przeznaczone są dla pełnoletnich kobiet, które czytaj dalej

Komunikat Nadleśnictwa Andrychów

W związku z coraz większym zainteresowaniem prywatnych właścicieli lasów w kwestii zakupu ich własności przez Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Andrychów wyraża chęć zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.

W przypadku chęci sprzedaży gruntów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Nadleśnictwem Andrychów tel. 33 875 20 15.