Przerwy w dostawie wody

W związku z modernizacją sieci wodociągowej dnia 3 kwietnia 2023 r. w godzinach 8:00-15:00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Kościelnej 1-5 i 12-26, Kasztanowej 1, 2, 5, 5A. U mieszkańców ulic: Długiej 2-54 (numery parzyste), Długiej 5-17 (numery nieparzyste), Północnej 2-82 (numery parzyste), Północnej 1-43 (numery nieparzyste), Cichej, Stromej 1, Owocowej 1-5 mogą wystąpić chwilowe wahania ciśnienia związane ze zmianą źródła zasilania w wodę.

Za czytaj dalej

Podpisano umowę na rozbudowę bazy LKS – u

W dniu 30 marca w Urzędzie Gminy Polanka Wielka została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą  „Budowa boiska sportowego wraz rozbudową zaplecza sportowego w związku z intensyfikacją aktywizacji sportowej mieszkańców Gminy Polanka Wielka” Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie budowy boiska typu „Orlik” o nawierzchni sztucznej trawiastej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawcą prac budowlanych będzie Konsorcjum firm: MODERATO Sp. z o.o. (lider konsorcjum) czytaj dalej

Akcja promocyjna #OdkrywamySkarbyDolinyKarpia

W ramach akcji promocyjnej #OdkrywamySkarbyDolinyKarpia pozostajemy w tematyce związanej z przyrodą Doliny Karpia. Na jej terenie występuje m.in. obszar Natura 2000 „Wiśliska”. Obejmuje on system trzech starorzeczy rzeki Wisły (tzw. wiślisk). W skład systemu wchodzą wiślisko Miejsce, Oko i Krajskie. Zbiorniki są częściowo ze sobą połączone, a starorzecze Miejsce jest połączone rowem z rzeką Wisłą. Wszystkie trzy starorzecza są typowo wykształconymi, czytaj dalej

Przerwy w dostawie wody

W związku z modernizacją sieci wodociągowej dnia 17 marca 2023 r. w godzinach 8:30-12:00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Miodowej 91-95 (numery nieparzyste) i Leśnej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Akcja promocyjna #OdkrywamySkarbyDolinyKarpia

W ramach akcji promocyjnej #OdkrywamySkarbyDolinyKarpia kontynuujemy tematykę związaną z przyrodą Doliny Karpia. Dzisiaj przedstawiamy ślepowrona będącego faunistycznym symbolem Doliny Karpia.

Dolina Karpia to obszar wyjątkowy przyrodniczo. Wyjątkowość ta wynika nie tylko
z obecności rzadkich w skali kraju i kontynentu przedstawicieli flory oraz fauny, ale i z faktu, że człowiek ma w tym duży udział. Funkcjonująca od ponad siedmiu wieków gospodarka karpiowa stworzyła na tym czytaj dalej

Akcja promocyjna #OdkrywamySkarbyDolinyKarpia

W ramach akcji promocyjnej #OdkrywamySkarbyDolinyKarpia kontynuujemy tematykę związaną z przyrodą Doliny Karpia. Dzisiaj przedstawiamy ślepowrona będącego faunistycznym symbolem Doliny Karpia.

Dolina Karpia to obszar wyjątkowy przyrodniczo. Wyjątkowość ta wynika nie tylko
z obecności rzadkich w skali kraju i kontynentu przedstawicieli flory oraz fauny, ale i z faktu, że człowiek ma w tym duży udział. Funkcjonująca od ponad siedmiu wieków gospodarka karpiowa stworzyła na tym czytaj dalej

Przerwy w dostawie wody

W związku z modernizacją sieci wodociągowej dnia 16 marca 2023 r. w godzinach 9:00-12:00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Miodowej 91-101 (numery nieparzyste), Leśnej, Orzechowej, Długiej 338-350 (numery parzyste), Długiej 299-321 (numery nieparzyste), Granicznej 5-15 (m. Osiek)

Za utrudnienia przepraszamy.