Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Polanka Wielka

Zgodnie z 3 letnią taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzoną w dn. 11.05.2021r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie od 02.06.2022r. będą obowiązywać nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Wysokość cen i stawek opłatPobierz

X RODZINNY RAJD ROWEROWY W POLANCE WIELKIEJ

X Rodzinny Rajd Rowerowy w Polance Wielkiej odbędzie się 04.06.2022 roku .

Start o godzinie 10.00 z Parku Rekreacyjnego w Polance Wielkiej .
Rajdowiczów zapraszam po odbiór koszulek od godziny 9.00.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polance Wielkiej
Tomasz Borowiecki

Poznajemy Małopolskę Zachodnią – Gmina Chrzanów

Chrzanów to jedno z piękniejszych miast w zachodniej części Małopolski. Może poszczycić się średniowiecznym rodowodem.
W Chrzanowie zobaczycie piękne zabytkowe obiekty sakralne, nekropolie, Rynek z zabytkowym zespołem kamienic pochodzącym z XIX wieku, park w Kościelcu. W chrzanowskim muzeum poznacie lokalną historię i zgłębicie wiedzę na temat historii przemysłu ziemi chrzanowskiej w tym o Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce – FABLOK.

Gmina Chrzanów to nie wyłącznie czytaj dalej

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Wójt Gminy Polanka Wielka przypomina, że w dniu 31 maja 2022r. (tj. wtorek) na parkingu obok Kościoła przy ul. Kasztanowej odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych organizowana przez firmę EMPOL.

Nieodpłatnie w ramach zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  • rozpuszczalniki,
czytaj dalej

Poznajemy Małopolskę Zachodnią – Gmina Tomice

Gmina Tomice położona jest w obrębie Pogórza Karpackiego, nad malownicza rzeką Skawą, pomiędzy papieskimi Wadowicami i Zatorem – stolicą królewskiego karpia. Jest tu wiele miejsc pełnych uroku, urzekających krajobrazów i zróżnicowanej przyrody Ukształtowanie terenu sprzyja turystyce pieszej i rowerowej. Przemierzając teren gminy oznaczonymi szlakami można poznać jej bogata historię zwiedzając zabytki architektury drewnianej, miejsca pamięci narodowej, izby regionalne oraz czytaj dalej

Raport o stanie Gminy Polanka Wielka

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawił Radzie Gminy Polanka Wielka Raport o stanie gminy za rok 2021. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi, tj. w dniu 1 czerwca 2022 roku. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy.

Poznajemy Małopolskę Zachodnią – Gmina Kęty

Kęty to nieduża gmina w zachodniej Małopolsce, u stóp Beskidu Małego. Podróż po Kętach oraz okolicach może stać się prawdziwą przygodą z dziką naturą w tle, lekcją historii, jak również radosną zabawą! U nas z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie!
Naszym naturalnym skarbem jest rzeka Soła z kamienisto-piaszczystymi plażami oraz bogactwem chronionej fauny i flory w ramach obszaru „Natura 2000”. Kęty poszczycić się mogą m.in. nowoczesną infrastrukturą sportową, czytaj dalej