INFORMACJA w sprawie deratyzacji.

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r. opublikowaną czytaj dalej

Zakaz uprawy maku i konopi włóknistych.

Wójt Gminy Polanka Wielka  uprzejmie informuje mieszkańców Polanki Wielkiej, iż w roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych na tzw. „potrzeby własne”.

Wójt Gminy Polanka Wielka  uprzejmie informuje mieszkańców Polanki Wielkiej, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.783 ze zm.), oraz Uchwałą Nr XLVI/712/18  Sejmiku czytaj dalej

Nabór na urzędników wyborczych – TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 6 KWIETNIA 2018 ROKU

Na podstawie uchwał Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz z dnia 12 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,  Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

ZEBRANIE ZWIĄZANE Z II ETAPEM PRZEBUDOWY UL. OGRODOWEJ

Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza mieszkańców ulicy Ogrodowej, zamieszkałych od numerów parzystych 70 i nieparzystych 93, na spotkanie organizacyjne związane z rozpoczęta przebudową ulicy Ogrodowej.
Spotkanie odbędzie się na małej sali OSP w Polance Wielkiej w dniu 28.02.2018 (t.j. środa) o godzinie 16.00.
W ramach otrzymanego dofinasowania  z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych na lata 2016-2019 rozpoczyna się czytaj dalej

ZEBRANIE WIEJSKIE

Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza na zebranie wiejskie w dniu 4 marca 2018 roku o godzinie 11.45 na Sali OSP Polanka Wielka. Tematem spotkania będą:

– plany inwestycyjne na 2018 rok,

– dofinansowanie do wymiany ogrzewania,

– plany zagospodarowania terenu byłego centrum handlowego.

Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa służyć będzie pomocą techniczną, przeprowadzi też w gminach szkolenia z obsługi aplikacji. Od 15 marca w siedzibach ARiMR dostępne będą stanowiska internetowe, przy których rolnicy czytaj dalej