Zarząd Doliny Karpia – Ogłoszono nabory wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono dwa nabory wniosków w ramach planowanych do realizacji Projektów Grantowych, które odbędą się w terminie od 5 września do 20 września 2019 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

1) nabór 1/2019/G z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Opłata recyklingowa – wpis do rejestru BDO

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są  torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na postawie  art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek.

Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z wykonaniem podłączenia do sieci wodociągowej nowo budowanego odcinka przy ul. Zatorskiej  w dniu 22 sierpnia 2019 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Zatorskiej, Wspólnej, Kasztanowej, Spółdzielczej, Rolnej, Spacerowej, Stawowej, Północnej oraz Kościelnej w Polance Wielkiej.

Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody.

Wójt czytaj dalej

Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z wymianą hydratu na sieci wodociągowej przy ul. Długiej 240 w dniu 21 sierpnia 2019 r.  w godzinach od 8,00 do 12,00. wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Długiej, numery parzyste od 210 do 290, numery nieparzyste od 205 do 273 w Polance Wielkiej.

Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami  w dostawie wody.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka www.polanka-wielka.pl projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Prośba Wójta Gminy Polanka Wielka.

W związku z rozpoczęciem budowy tężni solankowej i toru pumptrack, prosimy o nie pozostawianie samochodów na terenie placu budowy tj. na przeciwko parku rekreacyjnego w Polance Wielkiej.