Konsultacje społeczne – program ochrony powietrza województwa małopolskiego

W dniach od 13.01.2020-17.01.2020 odbywać się będą konsultacje społeczne dot.  program ochrony powietrza województwa małopolskiego. W czasie spotkań zostaną zaprezentowane szczegółowe propozycje działań naprawczych i obowiązków dla gmin, powiatów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców.

Uwagi do działań naprawczych prezentowanych podczas spotkań można przesyłać do 24.01.2020r. na adres: powietrze@umwm.malopolska.pl

Szczegółowy harmonogram spotkań Pobierz

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 r.

Wójt Gminy Polanka Wielka przypomina o konieczności złożenia do dnia 31.01.2020 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku w prowadzonym na terenie Gminy Polanka Wielka punkcie sprzedaży.

Stosowny wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia:

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowychPobierz

można go również znaleźć na stronie:

https://polanka-wielka.pl/urzad-gminy/dzialalnosc-gospodarcza/