Historia zaklęta w kronikach

W sobotę, 7 września br. w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej odbył się Wojewódzki Konkurs Kronik i Monografii Ochotniczych Straży Pożarnych pt. „Historia zaklęta w kronikach”. Swoje kroniki zaprezentowały cztery  Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i osiemnaście Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa małopolskiego.

Gmina Polanka Wielka i Gmina Wągrowiec – partnerami

W dniach 31 sierpnia i 1 września 2019 roku, delegacja władz samorządowych Gminy Polanka Wielka wraz z miejscową orkiestrą dętą pod batutą Mariusza Płonki gościła w gminie Wągrowiec (woj. Wielkopolskie). Wizyta ta miała wiele celów, które zostały dniem 1 września zwieńczone uroczystościami dożynkowymi, w których od samego rana brała udział Polańska Orkiestra. Zgodnie z tradycją jaka od lat odbywa się w Polance Wielkiej orkiestra rozpoczęła objazd po terenie sołectwa Łekno – przybliżając lokalne zwyczaje, a następnie przewodniczyła w korowodzie dożynkowym.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanka Wielka w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dokonują pełnomocnicy komitetów wyborczych.

W celu uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych, wyborcy mający ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia oraz na stale zamieszkujący na terenie województwa małopolskiego mogą dokonać zgłoszenia swojej kandydatury do składu obwodowej komisji wyborczej w gminie Polanka Wielka.

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 13 września 2019 roku w Urzędzie Gminy Polanka czytaj dalej

Informacja dla przedsiębiorców

Z uwagi na zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz wprowadzenie opłaty recyklingowej od 01.09.2019, która dotyczy również toreb na zakupy z tworzyw sztucznych o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej proszę o zapoznanie się z listem Pana Tomasza Urynowicza Wicemarszałka Województwa Małopolskiego.

List Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pobierz