w sprawie:  terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego “Sokół” w Oświęcimiu (obwód łowiecki nr 90 i 181).

Treść obwieszczenia

Harmonogram