ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegających się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, iż w terminie od 1 sierpnia 2019r. do 02 września 2019r. należy złożyć odpowiedni wniosek (na II termin) do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Jubileusz 100 rocznicy urodzin

W dniu 24 lipca 2019 r. w Naszej Gminie mieliśmy wspaniały Jubileusz z okazji 100  rocznicy urodzin Mieszkanki Pani Zofii Nowak. W tym ważnym dniu nie zabrakło delegacji władz samorządowych Gminy Polanka Wielka, które reprezentowali Wójt Gminy – Grzegorz Gałgan, Przewodniczący Rady – Daniel Gałgan i Kierownik USC – Barbara Klęczar. Do życzeń dołączyli się również pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wójt Gminy Polanka Wielka przekazał drobny upominek i piękny bukiet kwiatów a także listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego i Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika.

Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej przy ul. Południowej w dniu 10 lipca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Południowej, Krótkiej i Nowej w Polance Wielkiej. Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan

Nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Podatnicy są zobowiązani złożyć informację lub deklarację podatkową w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.