Szanowni Mieszkańcy, dostajemy od Państwa niepokojące informacje, iż po terenie gminy Polanka Wielka chodzą osoby, które przekazują informacje odnośnie programów i dofinansowań do wymiany urządzeń grzewczych, termomodernizacji budynków lub montażu odnawialnych źródeł energii (m.in. mikroinstalacji fotowoltaicznej) i powołują się na zawarte z tutejszym Urzędem porozumienia.

Informujemy, że Gmina Polanka Wielka nie zawarła takich porozumień a osoby te działają we własnym imieniu. Prosimy o czujność przy przekazywaniu danych osobowych oraz podpisywaniu dokumentów.

Nadmieniamy, że w Urzędzie Gminy funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, gdzie można zaczerpnąć informacji w wyżej wymienionych sprawach.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa małopolskiego od 1 maja bieżącego roku zakazane będzie użytkowanie kotłów pozaklasowych.

W sprawach dofinansowań zachęcamy do kontaktu z naszym ekodoradcą pod nr tel. 33 8488 008 w.40 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy.