Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że na „starym cmentarzu”, na niektórych grobach, pojawiły się kartki następującej treści:

Jest to inicjatywa  Pana Grzegorza Zemły, który dzięki swojej pasji historycznej i ogromnemu zaangażowaniu stara się odtworzyć miejsca pochówku i dane (imię, nazwisko, daty urodzin i śmierci) osób pochowanych na tej nekropolii.

Indeksacja ta ma na celu JEDYNIE pozyskanie informacji w celu zachowania pamięci o osobach tam pochowanych.

Akcja ta nie wiąże się z żadnymi opłatami, czy kosztami ani dla Państwa, ani dla Gminy Polanka Wielka.

Dlatego dołączam się do prośby Pana Grzegorza Zemły o przekazywanie mu nawet najdrobniejszych szczegółów danego grobu, które mogą mu pomóc odtworzyć miejsca pochówku i dane osób pochowanych.

Grzegorz Gałgan

Wójt Gminy Polanka Wielka.