WÓJT GMINY POLANKA WIELKA


działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka, przeznaczonych do najmu, dzierżawy.

Treść wykazu.

Wójt Gminy

(-) Grzegorz Gałgan