Konkurs skierowany do uczniów szkół branżowych i technicznych (w tym roku to nowa kategoria) oraz do przedsiębiorców, wykorzystujących w swoim miejscu nauki/pracy rozwiązania zgodne z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego.

Celem konkursu jest promocja małopolskich firm, które oparły swoje modele biznesowe na zasadach GOZ, a także edukacja prośrodowiskowa młodzieży i zwiększanie świadomości społecznej z zakresu ekologii, zwłaszcza gospodarki cyrkularnej.

KONKURS DLA SZKÓŁ

W projekcie mogą wziąć udział grupy uczniów z małopolskich szkół branżowych, centrów kształcenia zawodowego i techników, które opracowały rozwiązanie proekologiczne lub zrealizowały inicjatywę zgodną z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Podstawowym zadaniem konkursowym jest przeprowadzenie (lub opisanie dotychczasowych) działań szkoły zgodnych z ideą GOZ. Na przykład: używanie pomocy dydaktycznych, wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu; organizacja zajęć poświęconych odnawialnym źródłom energii, upcyklingowi czy naprawie i renowacji starych sprzętów; instalacja w szkole innowacyjnych urządzeń, takich jak butelkomaty oraz inne.

Dla placówki, która zwycięży konkurs, przewidziana jest nagroda 5.000 złotych, prestiżowy tytuł Lidera Małopolski 2023 oraz statuetka, która zostanie wręczona na finałowej gali. Dodatkowo sylwetki Laureatów zostaną zaprezentowane na łamach „Dziennika Polskiego”, „Strefy Biznesu” i w serwisie „DziennikPolski24.pl”.

>>> Zgłoszenia szkół przyjmujemy drogą elektroniczną do 29 maja br.


KONKURS DLA FIRM
Konkurs skierowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z małopolski, których działalność oparta jest o zasady gospodarki obiegu zamkniętego. Polega on na zaprezentowaniu modelu biznesowo-ekologicznego firmy zgodnego z założeniami GOZ. Na przykład: ekoprojektowanie; wykorzystywanie systemu sharing-economy; wydłużanie cyklu życia produktów; używanie materiałów pochodzących z recyklingu; rozwiązania z zakresu upcyklingu; naprawa i regeneracja sprzętów; odzyskiwanie energii z procesów produkcyjnych lub usługowych oraz inne.

Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma prestiżowy tytuł Lidera Małopolski 2023 oraz statuetkę, która zostanie wręczona na finałowej gali konkursu. Dodatkowo Laureaci i ich działalność zostaną przedstawieni na łamach „Dziennika Polskiego”, „Strefy Biznesu” i w serwisie „DziennikPolski24.pl”.

>>> Zgłoszenia firm przyjmujemy drogą elektroniczną do 29 maja br.

Więcej szczegółów, a także regulamin konkursu, znaleźć można na stronie internetowej Dziennika Polskiego.