W dniu 26 maja 2023 roku o godzinie 9.00, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Polance Wielkiej, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodniczący Komisji
/-/ Przemysław Kościelnik